Ministerit keskustelivat CAP:n vihreästä arkkitehtuurista

Uutinen - Julkaistu 26.4.2021

EU:n maatalousministerit kokoontuivat 26. toukokuuta puheenjohtajamaa Portugalin johdolla epäviralliseen videokokoukseen keskustelemaan unionin yhteisestä maatalouspolitiikasta (CAP), maataloustuotteiden markkinoista ja kansainvälisestä kaupasta. CAP-keskustelu keskittyi yhteen tärkeimmistä CAP-neuvottelujen kokonaisuuksista eli ympäristö- ja ilmastotoimenpidekokonaisuuteen (nk. vihreä arkkitehtuuri). Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

CAP-uudistuksen neuvottelut ovat loppusuoralla ja Portugali tavoittelee asiasta sopua EU-instituutioiden välillä toukokuun lopussa. Portugali selvitti videokokouksessa ministerien kompromissihalukkuutta avainkysymyksissä, jotta neuvotteluissa voitaisiin edetä erityisesti vihreässä arkkitehtuurissa.

Ministerit tukivat Portugalia neuvotteluissa etenemisessä, mutta korostivat, että vihreässä arkkitehtuurissa tulee säilyttää mm. neuvoston yleisnäkemykseen sisältyneet joustot. Jäsenmaat korostivat erityisesti myös, että ehdollisuuden vaatimuksissa otetaan huomioon jäsenmaiden luonnonolosuhteet.

”Vihreässä arkkitehtuurissa on löydettävä tasapainoinen kokonaisuus ekojärjestelmien, niiden rahoituksen, ehdollisuuden vaatimusten ja II pilarin ympäristö- ja ilmastotoimien välillä. Kompromissia haettaessa ei saa unohtaa myöskään yksinkertaistamista”, ministeri Jari Leppä korosti.

CAP-neuvottelut jatkuvat tiiviissä tahdissa koko toukokuun. Maatalousministereiden on tarkoitus kokoontua maatalous- ja kalastusneuvoston ylimääräiseen kokoukseen seuraavaksi toukokuun puolen välin jälkeen.

Komissio antoi videokokouksessa myös katsauksen maataloustuotteiden markkinoista. Ne ovat komission mukaan vakaat ja moni ala on toipumassa COVID-19-kriisistä, mutta viime aikoina sääolosuhteet, kuten hallat ovat koetelleet eri Euroopan maiden viljelyksiä. Esimerkiksi Ranskassa ja Kreikassa hallatuhot ovat olleet mittavia.

Lisäksi komissio päivitti tilannetta kansainvälisestä kaupasta. Ministerit korostivat, että kauppaneuvotteluissa tulee edistää kestävän kehityksen ja Vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita ja pyrkiä tasapainoiseen pelikenttään EU:n tuottajiin kohdistuvien vaatimusten ja tuontituotteita koskevien vaatimusten välillä.

”Kauppapolitiikalla on tärkeä rooli vihreän siirtymän tukemisessa ja kestävien ja vastuullisten arvoketjujen edistämisessä. Voimme edistää vastuullisuutta globaalisti ja tarjota omille tuottajillemme tasaisemmat kilpailumahdollisuudet edistämällä EU:ssa käytössä olevien tuotantostandardien kaltaisia standardeja globaalisti”, ministeri Leppä painotti.

Videokokouksen muissa asioissa keskusteltiin eläinten hyvinvointistrategian arvioinnista ja elintarvikkeiden raaka-aineena käytettävien kananmunien merkinnöistä.

Lisätietoja:
Erityisavustaja Satu Haapaniemi p. +358 50 400 5193
Maatalousneuvos Kari Valonen p. +358 295 162 047

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 26.4.2021


Aihetunnisteet: EU, ilmasto, maatalouspolitiikka