Ministerit Leppä ja Mikkonen: Itämeren tilaa parannetaan ympäristö-, maatalous- ja kalastussektorien yhteisillä toimilla

Uutinen - Julkaistu 28.9.2020

Itämerta ympäröivien EU-maiden ympäristö-, kalastus- ja maatalousministerit kokoontuvat tänään keskustelemaan yhteisistä toimista Itämeren tilan parantamiseksi. Suomea edustavat maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sekä ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Ministerit pitävät tärkeänä vuoropuhelua eri alojen välillä ja korostavat yhteistyön merkitystä Itämeren suojelulle.

EU:n ympäristö-, valtameri- ja kalastuskomissaari Virginijus Sinkevičiuksen johdolla konferenssissa keskustellaan erityisesti rehevöitymisestä, meren roskaantumisesta ja kuormituksesta sekä kalastuksesta.

Ministeri Krista Mikkonen korostaa kiertotalouden sekä kestävän kulutuksen ja tuotannon merkitystä merten muoviroskaongelman ratkaisemiseksi.

–Suomen oma kansallinen muovitiekartta on askel kohti kiertotaloutta. Muovitiekarttaan on koottu toimia, joilla vähennetään roskaamista, tehostetaan muovien talteenottoa sekä niiden kierrätystä ja korvaamista. Samalla luomme edellytyksiä uusille innovaatioille ja investoinneille, ministeri Mikkonen kertoi.

Myös Itämerellä maa- ja kalatalouden tärkein tehtävä on tuottaa ruokaa. Itämeri on herkkä merialue, minkä vuoksi toiminnan tulee olla entistä kestävämpää.

Itämeren suojelussa tulee huomioida kokonaiskestävyys ekologisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta näkökulmasta. Useita ratkaisuja on jo valmiina.

– Meillä on jo monia toimivia ratkaisuja, joita on saatava laajemmin käyttöön. Biokaasutuotannon ja ravinnekierron edistäminen, fosforikadon vähentäminen peltojen kipsikäsittelyllä sekä ravinteiden poistaminen esimerkiksi kalastuksen avulla ovat erinomaisia toimenpiteitä. Nämä ratkaisut parantavat samaan aikaan Itämeren tilaa, vahvistavat tuotannon kannattavuuden ja luovat mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Ministerit allekirjoittavat konferenssissa julkilausuman, jossa luvataan aktiivisia toimia ja vahvempaa sitoutumista nykyisiin Itämeren tilaa parantaviin EU-tason toimiin.

Konferenssiin osallistuu myös Itämeren vaikutusalueella toimivia sidosryhmiä. Konferenssin julkisia osuuksia voi seurata striimin välityksellä Suomen aikaan klo 10:00-15:10. Tilaisuudessa on suomenkielinen tulkkaus.

Lisätietoja:

Kalatalousneuvos Risto Lampinen, p. +358 2951 62458, risto.lampinen@mmm.fi

Maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. +358 50 5162868, teppo.sakkinen@mmm.fi

Ympäristöneuvos Maria Laamanen, p. +358 50 366 9849, maria.laamanen@ym.fi

Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja Antti Heikkinen, p. 0295 250 231, antti.heikkinen@ym.fi

 

Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön tiedote 28.09.2020.


Aihetunnisteet: itämeri, uutiset