MMM rahoittaa 19 uutta Hiilestä kiinni -kehittämishanketta yhteensä 7,3 miljoonalla eurolla

hiilestä kiinni logo.

Uutinen - Julkaistu 25.2.2022

Uusissa Hiilestä kiinni -hankkeissa kehitetään ja pilotoidaan maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön alueellista ja paikallista ilmastotyötä, hiilimarkkinoita ja -kompensaatiojärjestelmiä sekä vahvistetaan kasvihuonekaasuinventoinnin tietopohjaa.

Vuonna 2020 käynnistettyä Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta täydentävät hankkeet ovat osa hallitusohjelman mukaisia maankäyttösektorin lisätoimia, joilla tavoitellaan yhteensä vähintään kolmen miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin vuosittaista ilmastovaikutusta vuoteen 2035 mennessä. Uusien rahoituspäätösten myötä Hiilestä kiinni -hankkeiden määrä nousee yli sadan.

Lokakuussa 2021 avatussa täydentävässä rahoitushaussa saatiin 55 kehittämishankkeiden hakemusta. Hakukierroksella osoitettiin merkittävä rahoitus hiilimarkkinoiden ja hiilikompensaatiojärjestelmien kehittämiseen. Lisäksi uusissa hankkeissa syvennytään esimerkiksi kaavoituksen ilmastovaikutusten arviointiin, metsätuhojen torjuntaan, pidennettyyn kiertoaikaan ja eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatuksen tietopohjan vahvistamiseen. Näiden ohella hankkeissa muiden muassa vahvistetaan viljelijöiden osaamista hiiliviljelyssä ja viljelykäytäntöjen ennakoivassa ja joustavassa hyödyntämisessä.

MMM: Uudet Hiilestä kiinni -hankkeet

Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus