MMM avaa hankehaun SOTKA-hankkeen edistämiseen

Uutinen - Julkaistu 18.2.2022

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemuksesta avustuksia valtakunnallisiin ja paikallisiin riistatalouden edistämisen hankkeisiin, jotka kytkeytyvät maa- ja metsätalousministeriön SOTKA-hankkeeseen. Hankkeiden valinnassa erityisinä painopistealueina vuoden 2022 aikana ovat uusia rahoituskeinoja hyödyntävien toimintamallien kehittäminen. Avustusta tulee hakea viimeistään 15.3.2022.

Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2020 käynnistämä SOTKA-hanke tähtää erityisesti taantuvien sorsalintujen tilan parantamiseen. Esimerkkejä tuettavista hankkeista ovat sorsalintujen elinympäristöjen valtakunnallinen parantaminen sekä taantuneiden sorsalintujen ja niiden elinympäristöjen tutkimus, joiden tarkoitus on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä tuottaa tietoa sorsalintujen menestymistä edistävistä luonnonvaratalouteen kytkeytyvistä toimista.

Sotka-hankkeessa halutaan kehittää uusia rahoituskeinoja hyödyntäviä toimintamalleja riistan elinympäristöjen parantamiseen. Hankkeiden valinnassa erityisinä uusina painopistealueina vuoden 2022 aikana ovat uusia rahoituskeinoja hyödyntävän toimintamallin kehittäminen vieraspetopyynnin toteuttamiseen sekä uusia rahoituskeinoja hyödyntävän toimintamallin kehittäminen soiden ennallistamiseen riistalajeja, etenkin riekkoa ja metsähanhea, edistävistä näkökulmista.

Tavoitteena on luoda toimintamalleja, joiden avulla voidaan kerätä varoja tai muita resursseja erilaisilta toimijoilta (esim. yksityisiltä henkilöiltä, yrityksiltä, yhdistyksiltä, muilta yhteisöiltä, maanomistajilta), ja suunnata ne riistan elinympäristöjen parantamista edistäviin tekoihin ja hankkeisiin.

Hankeavustuksia myönnetään riistanhoitoyhdistyksille, yleishyödyllisille oikeustoimikelpoisille yhteisöille, julkisoikeudellisille laitoksille, yliopistoille sekä tutkimuslaitoksille.

Hankkeet voivat olla yksi- tai useampivuotisia. Maa- ja metsätalousministeriö ei kuitenkaan sitoudu jatkorahoitukseen, vaan avustuksesta päätetään vuosittain.

Tarkemmat hakuohjeet ja hakulomakkeet maa- ja metsätalousministeriön sivulta https://mmm.fi/erityisavustukset.

Lisätietoja:
Heidi Krüger, projektipäällikkö, puh 02951 62072, etunimi.sukunimi@gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen 18.2.2022


Aihetunnisteet: riista, vesiensuojelu