MMM avasi lisärahoitushaun kalatalouden edistämishankkeille

Uutinen - Julkaistu 16.9.2019

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemuksesta erityisavustuksia valtakunnallisiin ja muihin laajoihin kalatalouden edistämishankkeisiin. Tämän vuoden haussa tuetaan erityisesti luontaisen kala- ja rapukantojen monimuotoisuuden turvaamista, kalastusharrastuksen edistämistä sekä kalastuksen valvontaa.

Erityisavustuksia myönnetään valtakunnallisiin tai laajoihin kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa. Hakuaika alkaa 16.9.2019 ja päättyy 4.10.2019 kello 16:15.

Avustusta voivat hakea yleishyödylliset oikeustoimikelpoiset yhteisöt. Etusijalla avustuksia myönnettäessä ovat laajasti kalastonhoitomaksun suorittaneita palvelevat hankkeet sekä kansallisen kalatiestrategian, lajikohtaisten hoito-ohjelmien ja strategioiden, vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian tai kalataloushallinnon strategian tavoitteita edistävät hankkeet.

Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon myös avustuksen käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys, avustuksen tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan laatuun, laajuuteen tai muihin tukiin nähden sekä avustuksen kilpailuneutraalisuus.

Myönnettävillä avustuksilla voidaan tukea sekä yksi- että monivuotisia hankkeita. Maa- ja metsätalousministeriö ei kuitenkaan tässä vaiheessa voi sitoutua jatkorahoitukseen, vaan tulevien vuosien avustuksista päätetään aina vuosittain.

Avustusten tarkemmat hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Roni Selén, erityisasiantuntija, 0295162462, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 16.9.2019