MMM avasi uuden rahoitushaun Kansallisen metsästrategian toteutusta tukeville hankkeille

Uutinen - Julkaistu 15.10.2020

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut uuden rahoitushaun Kansallisen metsästrategian toteutusta tukeville hankkeille. Rahoitusta myönnetään erityisesti hankkeille, joilla edistetään metsätilojen omistusjärjestelyjä ja joissa kestävyyden eri osa-alueiden – taloudellisen, sosiaalisen, ekologisen ja kulttuurisen kestävyyden – tavoitteita sovitetaan konkreettisilla ratkaisumalleilla mahdollisimman hyvin yhteen.

Kansallisen metsästrategian keskeisenä tavoitteena on, että metsät ovat aktiivisessa ja monipuolisessa käytössä. Strategian laajana poikkileikkaavana tavoitteena on lisäksi metsien hoidon ja käytön kokonaiskestävyyden vahvistuminen ja sitä kautta myös metsistä saatavan kokonaishyvinvoinnin lisääminen.

Strategialla pyritään muun muassa tilakokojen kasvattamiseen sekä aktiivisen ja yritysmäisen metsätalouden lisääntymiseen. Tavoitteena on, että metsien omistus- ja kiinteistörakenne tukee mahdollisimman hyvin niiden aktiivista hoitoa ja käyttöä. Kestävyyden eri näkökulmien yhteensovittamisesta tärkeä esimerkki on se, että luonnon monimuotoisuuteen liittyvät tavoitteet sovitetaan aiempaa paremmin yhteen puuntuotantotavoitteen kanssa.

Metsätilojen omistusjärjestelyjen osalta tavoitteena on kehittää muun muassa sellaisia menetelmiä ja toimenpiteitä, joilla vähennetään kuolinpesäomistuksessa olevien metsien osuutta ja edistetään yhteismetsäomistusta. Hankkeilla voidaan myös edistää tiedonsaantia metsän omistamisen ja siitä luopumisen vaihtoehdoista. Tavoitteena on, että metsänomistajien mahdollisuudet aktiiviseen, omistustaan koskevaan päätöksentekoon vahvistuvat hankkeiden tuloksena.

Kokonaiskestävyyttä voidaan edistää muun muassa lisäämällä ymmärrystä eri tavoitteiden yhteensovittamistarpeesta ja -mahdollisuuksista sekä etsimällä uusia keinoja ja käytäntöjä toiminnan eri tasoilla tapahtuvaan tavoitteiden yhteensovittamiseen. Metsänomistajille ja koko yhteiskunnalle mielekkäiden ratkaisujen tulee olla toimijoille taloudellisesti kannattavia ja niissä käytettyjen menetelmien kustannusvaikuttavia.

Rahoitettavat hankkeet voivat alkaa aikaisintaan huhtikuussa 2021, ja niitä voidaan toteuttaa vuosina 2021–2023. Etusijalla rahoitusta myönnettäessä ovat erilaiset yhteistyöhankkeet. Rahoitushakemukset tulee jättää 31.12.2020 klo 16:15 mennessä.

Hakuilmoitus löytyy täältä: mmm.fi/ajankohtaista/hankerahoitus

Hankerahoitusta haetaan maa- ja metsätalousministeriön verkkoasiointipalvelussa.

Kansallisesta metsästrategiasta voi lukea lisää täältä: mmm.fi/kms

Lisätietoja rahoitushausta:
erityisasiantuntija Jaakko Nippala, p. 0295 162 119, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 15.10.2020


Aihetunnisteet: metsästrategia, uutiset