MMM: Avustuksia kalatalouden edistämishankkeisiin 3.1.–31.1.2022

Vesi ja auringonsäteet.

Uutinen - Julkaistu 5.1.2022

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää avustuksia kalatalouden edistämishankkeisiin. Etusijalla ovat hankkeet, joiden tulokset palvelevat laajasti kalastonhoitomaksun suorittaneita tai edistävät hallitusohjelman, kansallisen kalatiestrategian, lajikohtaisten hoito-ohjelmien ja –strategioiden tai vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian tavoitteita. Hankkeen pitää myös vaikuttaa useamman kuin yhden ELY-keskuksen toimialueella.

Vuoden 2022 hankevalinnassa on seuraavat painopisteet:

  • Luontaisten kala- ja rapukantojen monimuotoisuuden turvaaminen (esim. kalastuksen seuranta- ja säätelytoimet, vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen)
  • Kalastusharrastuksen edistäminen
  • Kalastuksen valvonta

Haku avoinna: 3.1.–31.1.2022

Haku on tarkoitettu: oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset. Hankkeiden tulee edistää kalavesien kestävää käyttöä.

Lisätiedot: 


Aihetunnisteet: kalastus, rahoitusuutiset