MMM: Erityisavustushaku riistataloutta edistäviin hankkeisiin 13.5.-16.6.2024

Uutinen - Julkaistu 15.5.2024

Maa- ja metsätalousministeriö avasi 13.5. erityisavustushaun riistataloutta edistäville hankkeille. Avustuksia voidaan myöntää hakemusten perusteella seuraaviin hakuilmoituksessa tarkemmin kuvattuihin teemoihin:

 1. Riistanhoitoyhdistysten ja muiden toimijoiden järjestämän kouluyhteistyön ja nuorisotyön edistäminen
 2. Ampumaratojen ympäristölupaprosessien tukeminen ja ampurataverkoston kehittäminen
 3. Haahkan ja metsähanhen sekä taantuvien vesilintujen muuttoreittitason kannanhoidon edistäminen
 4. Muut julkisen riistakonsernin strategian mukaiset kehittämishankkeet
  4.1 Valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävät riistakonsernin strategiaa toiminnallistavat hankkeet
  4.2 Vastuullista vieraspetopyyntiä tehostavat hankkeet arvokkaiden lintuvesien tai muun linnustollisesti merkittävän kohteen ympäristössä ja/tai Sotka- tai Helmi-hankkeeseen kytkeytyvillä kohteilla
  4.3 Suurpetojen kannanhoitosuunnitelmien toimeenpanoa ja suurpetokonfliktin hallintaa tukevat hankkeet
 5. Helmi-elinympäristöohjelman toteutus Sotka-hankkeessa

Haku avoinna: 13.5.-16.6.2024 klo 23.59. saakka

Haku on tarkoitettu: riistanhoitoyhdistyksille, muille oikeustoimikelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille, julkisoikeudellisille laitoksille, yliopistoille sekä tutkimuslaitoksille.

Avustusta saa käyttää: Myönnettävillä avustuksilla voidaan tukea sekä yksi- että useampivuotisia hankkeita. Maa- ja metsätalousministeriö voi kuitenkin sitoutua avustuksen maksamiseen kerrallaan enintään määrärahan käyttöajan puitteissa. Vuoden 2024 määrärahasta rahoitettujen hankkeiden avustuksen käyttöaika on enintään 15.11.2026 saakka. Riistanhoitoyhdistyksien avustukset voivat olla kerralla enintään 2-vuotisia.

Lisätietoja:

Hakuilmoitus ja -ohje

Erityisavustusten vakioehdot ja hakulomakkeet

Tiedote 13.5.2024: MMM avasi erityisavustushaun riistataloutta edistäviin hankkeisiin (MMM)

Maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö:
Henna Väyrynen, asiantuntija, p. 029 516 2014, etunimi.sukunimi@gov.fi
Janne Pitkänen, erityisasiantuntija (teemat 2-3: ampumaradat ja vesilintujen kannanhoito), 029 516 2338, etunimi.sukunimi@gov.fi
Heidi Krüger, projektipäällikkö (teema 5: Helmi-elinympäristöohjelman toteutus Sotka-hankkeessa), p. 029 516 2072, etunimi.sukunimi@gov.fi

Tilaa rahoitusuutisten hakuvahdin avulla sinua kiinnostavat uutiset omaan sähköpostiisi: Hakuvahti


Aihetunnisteet: rahoitusuutiset, riista