MMM: Hiilestä kiinni -kehittämishankkeiden 3. hankehaku käynnissä 4.4.-28.4.2023

hiilestä kiinni logo.

Uutinen - Julkaistu 5.4.2023

Hiilestä kiinni -kehittämishankehaku kierros 3 -haussa etsitään maa- ja metsätalouden ilmastotietoa käytäntöön vieviä viestintä-, neuvonta- ja tiedon jalkautushankkeita. Lisäksi haetaan maatalousalan opetussisältöihin, maataloustuottajien talous- ja johtamisosaamiseen sekä ilmastokestävän metsänhoidon ja pitkäikäisten puutuotteiden edistämiseen liittyviä hankkeita. Hankkeiden toivotaan käynnistyvän heinäkuussa 2023 ja niiden tulee päättyä viimeistään syyskuussa 2024. Hakijoiksi toivotaan laajasti maa- ja metsätalouden ammattien ja koulutuksen kanssa työskenteleviä tahoja, kuten ammatillisia oppilaitoksia ja neuvontaorganisaatioita. 

Haku avoinna: 4.4.-28.4.2023 klo 16.15 saakka

Haku on tarkoitettu: Määrärahaa voivat hakea julkis- tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten esimerkiksi kehittämisyhteisöt, ammattikorkeakoulut, kunnat, maakuntien liitot, Metsähallitus, neuvontajärjestöt, toisen asteen oppilaitokset, paliskunnat, seurakunnat, Suomen metsäkeskus, tutkimuslaitokset, valtion virastot, yliopistot, yhdistykset ja yritykset.

Lisätiedot: 

Hakuilmoitus

4.4.2023 MMM: Maankäyttösektorin ilmasto-osaamiseen ja tiedon jalkauttamiseen keskittyvä hankehaku on auennut