MMM ja ELY: Avustushaku vesiosaamisen hankkeille 15.9. – 31.10.2023

Uutinen - Julkaistu 30.8.2023

Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen – ohjelman avustusta voi hakea hankkeisiin, jotka kasvattavat suomalaista vesiosaamista, siihen perustuvaa liiketoimintaa sekä kansainvälistymistä.

Hakemukset toivotaan painottuvan erityisesti seuraaviin aiheisiin: luodaan ja kehitetään toimijoiden yhteistyötä vesialalla, edistetään vesialan kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamista sekä myös muilla tavoin vahvistetaan vesialan osaamista, kasvua ja kansainvälistymisedellytyksiä.

Haku avoinna: 15.9.-31.10.2023.

Haku on tarkoitettu: Avustusta voivat hakea yritykset, kunnat, kuntayhtymät, näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, sekä yhdistykset ja muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia. Hakemukset tulee toimittaa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.

Määräraha: 240 000 euroa

Lisätiedot:

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 30.8.2023

ELY-keskus, hakuohje

Vesiosaamisen kasvu- ja kansainvälistymisohjelma (MMM)

 

Tilaa rahoitusuutisten hakuvahdin avulla sinua kiinnostavat uutiset omaan sähköpostiisi: Hakuvahti