MMM: Kestävän kasvun ohjelman metsätaloushankkeiden rahoitushaussa saatiin 25 hakemusta

Suomen kestävän kasvun ohjelma.

Uutinen - Julkaistu 21.12.2021

Metsätalouden ilmastokestävyyttä ja metsäluonnon monimuotoisuutta tukevien kehittämis- ja koulutushankkeiden rahoitushakuun saapui 25 hakemusta. Joulukuun 15. päivänä päättyneellä ensimmäisellä hakukierroksella rahoitetaan hankkeita noin seitsemällä miljoonalla eurolla.

Nyt päättyneessä haussa toivottiin hankkeita erityisesti liittyen

  • metsänhoidon ja -käsittelyn menetelmien kehittämiseen etenkin täsmämetsätalouden osalta,
  • metsätalouden arvonmuodostukseen,
  • metsätoimenpideketjujen tehostamiseen,
  • uusiin metsätalouden innovaatioihin tai
  • hyvien käytänteiden jalkauttamiseen koulutuksen avulla.

Hakemukset arvioidaan alkuvuoden 2022 aikana. Rahoituspäätökset on tarkoitus toimittaa hakijoille viimeistään maaliskuun alkupuolella, jotta valittavat hankkeet voivat käynnistyä suunnitellusti maalis-huhtikuun aikana.

Maa- ja metsätalousministeriön koordinoima haku on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa ja maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Lisätiedot:

Hakuilmoitus

Suomen kestävän kasvun ohjelma

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen


Aihetunnisteet: #KestäväKasvu, rahoitusuutiset