MMM: Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) maa- ja elintarviketalouden tutkimus- ja kehittämisrahoitushaku vuodelle 2024 10.1.-23.3.2023

Uutinen - Julkaistu 26.1.2023

Haussa rahoitetaan ensisijaisesti sellaisia tutkimus-, kehittämis- ja selvityshankkeita, jotka parantavat maa- ja elintarviketalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä kestävällä tavalla tai tuottavat hallinnonalan tehtävien hoitamisessa tarvittavaa tietoa.

Makeran maa- ja elintarviketalouden painopisteistä tehdään useamman vuoden painopisteohjelma, jossa eri vuosille valitaan erilaisia painotuksia. Vuoden 2024 hankehaun painopisteet, jotka ovat seuraavat

Haun painopisteet vuodelle 2024:

  1. Suomen kotieläintuotannon kestävyys, sopeutumiskyky ja tuotannon vahvuudet kilpailuetuna
  2. Maatalouden vesistökuormitus ja vesien hallinta (aiheita MATO2-ohjelman teemasta 1)
  3. One Health – ihmiset, eläimet, kasvit ja ympäristö

Haku avoinna: Haku on kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen haku (aiehaku) on auki 10.1.-23.3.2023. Toisen vaiheen haku avautuu järjestelmässä heinäkuussa ja päättyy keskiviikkona 13.9.2023 klo 16:15.

Haku on tarkoitettu: maa- ja elintarviketaloutta hyödyttävät tutkimus-, kehittämis- ja selvityshankkeet.

Määräraha: n. 4 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Hakuilmoitus

Hakuohjeet

Maatalouden ympäristövaikutusten tutkimusohjelma, MATO2-ohjelma

 

Tilaa rahoitusuutisten hakuvahdin avulla sinua kiinnostavat uutiset omaan sähköpostiisi: Hakuvahti


Aihetunnisteet: rahoitusuutiset