MMM: Makeran maa- ja elintarviketalouden tutkimus-ja kehittämishankkeiden aiehaku 20.1.2022-30.3.2022

Viljakasveja lähikuvassa pellolla.

Uutinen - Julkaistu 21.1.2022

Vuoden 2023 Makera-hankehaun painopisteet ovat seuraavat:

  1. Maatalouspolitiikan toimintaympäristön ja ruokajärjestelmän tulevaisuuden haasteet ja ennakointi sekä varautuminen. Arvojen ja asenteiden tuntemisella parempaan politiikkavalmisteluun sekä tuuppaus kohti kestävämpiä valintoja.
  2. Uudet teknologiat ja toimintamallit ja niiden käytäntöön vieminen sekä innovaatioiden pohjustaminen maa- ja elintarviketaloudessa.

Haku avoinna: Haku toteutetaan kaksivaiheisena. Aiehaku  on avoinna 20.1.2022 – 30.3.2022 klo 16.15. Toiseen vaiheeseen hyväksytään ensisijaisesti ne, jotka parhaiten vastaavat haun painopisteisiin ja toteuttavat Makeran t&k-rahoituksen tavoitteita. Toisen vaiheen hakuaika avautuu heinäkuussa ja päättyy 13.9.2022 klo 16.15.

Haku on tarkoitettu: Ensisijaisesti sellaiset tutkimus-, kehittämis- ja selvityshankkeet, jotka parantavat maa- ja elintarviketalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä kestävällä tavalla tai tuottavat hallinnonalan tehtävien hoitamiseen tarvittavaa tietoa.

Määräraha: Noin 3,8 miljoonaa euroa.

Lisätiedot:

Painopisteet ja ohjeet Makeran maa- ja elintarviketalouden vuoden 2023 hankehakuun

Tilaa biotalouden rahoitusuutisten hakuvahti