MMM myöntää rahoitusta kestävän kalastuksen ja kalastusharrastuksen edistämiseen

Uutinen - Julkaistu 4.1.2021

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää erityisavustuksia kalatalouden edistämishankkeisiin. Avustusten hakuaika alkoi tänään 4.1. ja jatkuu 31.1. klo 16.15 saakka. Avustuksia myönnetään hankkeisiin, jotka edistävät kalastusharrastusta, kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa.

Etusijalla ovat hankkeet, joiden tulokset palvelevat mahdollisimman laajasti kalastonhoitomaksun suorittaneita. Eduksi katsotaan myös, jos hanke edistää hallitusohjelman, kansallisen kalatiestrategian, lajikohtaisten hoito-ohjelmien tai vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian tavoitteita.

Vuoden 2021 haussa painotetaan seuraavia asioita:

  • luontaisten kala- ja rapukantojen monimuotoisuuden turvaaminen (esim. kalastuksen seuranta- ja säätelytoimet, vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen)
  • kalastusharrastuksen edistäminen
  • kalastuksen valvonta

Erityisavustuksia myönnetään yleishyödyllisille oikeustoimikelpoisille yhteisöille. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla valtakunnallisia tai laajoja eli sellaisia, jotka vaikuttavat useamman kuin yhden ELY-keskuksen toimialueella. Hankkeet voivat olla yksi- tai useampivuotisia. Maa- ja metsätalousministeriö ei kuitenkaan sitoudu jatkorahoitukseen, vaan tuesta päätetään vuosittain.

Lue lisää rahoitushausta

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisasiantuntija Roni Selén, p. 0295 162 462, roni.selen(at)mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote  4.1.2021


Aihetunnisteet: kalastus