MMM: rahoitushaku 9.11.-15.12., metsäluonnon monimuotoisuus ja metsätalouden ilmastokestävyys

Suomen kestävän kasvun ohjelma.

Uutinen - Julkaistu 22.10.2021

Maa- ja metsätalousministeriö avaa rahoitushaun osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa ja maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuutta. Hausta rahoitetaan metsätalouden ilmastokestävyyttä ja metsäluonnon monimuotoisuutta tukevia kehittämis- ja koulutushankkeita.

Haku avoinna: 9.11. – 15.12.2021

Haku on tarkoitettu: Rahoitusta voivat hakea muun muassa kehittämisyhteisöt, korkeakoulut, kunnat, maakuntien liitot, Metsähallitus, neuvontajärjestöt, oppilaitokset, Suomen metsäkeskus, tutkimuslaitokset, valtion virastot, yliopistot, yhdistykset ja yritykset.

Määräraha: noin 7 miljoonaa euroa.

Hankehaussa rahoitetaan hankkeita, joissa:

  • kehitetään ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta turvaavia metsänhoidon ja -käsittelyn menetelmiä huomioiden myös peitteisen metsänkasvatuksen kehitystarpeet,
  • parannetaan metsätalouden ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukevaa arvonmuodostusta, tehostetaan metsätoimenpideketjuja ja kehitetään uusia kansallisesti ja globaalisti hyödynnettäviä innovaatioita tai
  • edistetään ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukevien metsätalouden käytänteiden jalkauttamista koulutuksen avulla.

Metsätaloudessa pyritään menetelmäkehityksen avulla siirtymään kohti ns. täsmämetsätaloutta, eli paremmin kohdennettuja ja monimuotoisempia hakkuu- ja kasvatusmenetelmiä, joissa muun muassa maaperä ja luontoarvot sekä vesien suojelu huomioidaan nykyistä vahvemmin.

Rahoituksen myöntäminen perustuu Suomen hiilineutraalisuustavoitetta 2035 tukevaan valtioneuvoston asetukseen maankäyttösektorin ilmastokestävistä toimenpiteistä, ja hankehaku on osa maa- ja metsätalousministeriön koordinoimaa Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Lue lisää: MMM:n uutinen ja hakuilmoitus