MMM: Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020-2022 saa jatkoa

Maaperä ja käsi.

Uutinen - Julkaistu 16.8.2022

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmalle lisää rahoitusta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin että investointihankkeisiin vuosille 2022 ja 2023.

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä niihin liittyviä investointeja. Tavoitteena on edistää erilaisten ravinnepitoisten biomassojen prosessointia siten, että niistä saadaan maataloudelle välttämättömät ravinteet talteen ja kehitettyä niistä esimerkiksi orgaanisia lannoitevalmisteita tai muita korkeamman jalostusasteen tuotteita.

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Valtakunnallisen kokeiluohjelman toimeenpanosta vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Haku avoinna:  31.8.2022 saakka, koskien tutkimus- kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä tuotannollisen toiminnan aloittamiseen liittyviä investointihankkeita. Toinen hakujakso vuonna 2022 päättyy 31.10.2022. Ensi vuoden hakujaksoista tiedotetaan myöhemmin.

Haku on tarkoitettu: kunnat, yhdistykset, yritykset sekä yksityiset ja julkiset yhteisöt.

Määräraha: Vuonna 2022 tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin 3 milj. euroa ja tuotannollisen toiminnan aloittamiseen liittyviin investointeihin 7 milj. euroa.

Lisätietoja:

ELY-keskuksen tiedote 9.8.2022

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020-2022