MMM: Suomen kestävän kasvun ohjelman metsätaloushankkeiden 2. rahoitushaku 8.9.2022–11.10.2022

Uutinen - Julkaistu 6.9.2022

Maa- ja metsätalousministeriö avaa 8.9.2022 uuden hankehaun osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa ja maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Haussa rahoitetaan metsätalouden ilmastokestävyyttä sekä metsäluonnon monimuotoisuutta tukevia kehittämis- ja koulutushankkeita. Valittavat hankkeet voivat olla kestoltaan 1–3 -vuotisia. Hankkeiden tulee käynnistyä alkuvuodesta 2023 ja päättyä viimeistään marraskuussa 2025.

Haussa menestyminen edellyttää, että hankkeessa tuetaan sekä luonnon monimuotoisuutta että metsätalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen ja ilmastonmuutoksen hillintää. Valittavissa hankkeissa:

  • kehitetään ilmastokestäviä ja luonnon monimuotoisuutta turvaavia metsänhoidon ja -käsittelyn menetelmiä huomioiden myös peitteisen metsänkasvatuksen kehitystarpeet,
  • parannetaan metsätalouden ilmastokestävyyden ja luonnon monimuotoisuuden tueksi arvonmuodostusta, tehostetaan metsätoimenpideketjuja sekä kehitetään uusia kansallisesti ja globaalisti hyödynnettäviä innovaatiota tai
  • edistetään ilmastokestävyyttä ja luonnon monimuotoisuutta tukevien metsätalouden käytänteiden jalkauttamista koulutuksen avulla.

Haun infowebinaari järjestetään 15.9.2022.

Haku avoinna: 8.9.2022–11.10.2022.

Haku on tarkoitettu:  julkis- tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten esimerkiksi kehittämisyhteisöt, korkeakoulut, kunnat, maakuntien liitot, Metsähallitus, neuvontajärjestöt, oppilaitokset, Suomen metsäkeskus, tutkimuslaitokset, valtion virastot, yliopistot, yhdistykset ja yritykset. Tukitasot ja tuen myöntämisen ehdot vaihtelevat hakijatyypistä riippuen. Hakijoiden on mahdollista tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja muodostaa hankekonsortioita.

Määräraha: 4,7 milj. euroa

Lisätietoja:

Hakuilmoitus

Suomen kestävän kasvun ohjelma: RRF-metsähankkeet

Kooste Hiilestä kiinni -kokonaisuuden metsätaloushankkeista

6.9.2022 MMM tiedote: Suomen kestävän kasvun ohjelman metsätaloushankkeiden toinen rahoitushaku avautuu

 

Tilaa rahoitusuutisten hakuvahdin avulla sinua kiinnostavat uutiset omaan sähköpostiisi: Hakuvahti