MMM: Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksen haku 15.12.2021-25.2.2022

Viljakasveja lähikuvassa pellolla.

Uutinen - Julkaistu 21.12.2021

Maa- ja metsätalousministeriö julistaa haettavaksi 15.12.2021 alkaen hankerahoituksen valtakunnallisille maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeille. Hankehaussa on kolme teemaryhmää. Hankkeita rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö Maatilatalouden kehittämisrahastosta maaseutupolitiikan neuvoston hankeryhmän esityksestä.

Hankehaun teemat

1. Julkisten rahavirtojen kohdentuminen maaseutu- ja kaupunkialueille –nykytilan kuvaus (Tutkimuspainotteinen teema)

2. Mitä ympäristöoikeudenmukaisuus tarkoittaa maaseudulle, ja miten se voidaan ottaa huomioon politiikassa, lainsäädännössä tai maaseudun yhteisöjen ja asukkaiden toiminnassa? (Tutkimus- ja kehittämispainotteinen teema)

3. Jokeriteema

Haku avoinna:  15.12.2021-25.2.2022

Haku on tarkoitettu: 

Määrärahoilla rahoitetaan maaseutupoliittisia hankkeita, jotka tukevat

  • maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 toteuttamista
  • maaseutupolitiikan neuvoston MANEn tehtävien toteuttamista

Hankkeessa painotetaan tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta.

Hankkeen tulee olla valtakunnallinen ja maaseutupoliittisesti merkittävä. Määrärahasta ei rahoiteta alueellisia tai paikallisia hankkeita.

Määräraha: 510 000 euroa.

Lisätiedot:

Maaseutupolitiikka.fi hankehaun sivu

Hakeminen


Aihetunnisteet: maaseutu, maatalous, rahoitusuutiset