MMM:n ja Luken yhteistiedote: Metsien hiilinielun vertailutasolaskenta valmistuu joulukuussa

Uutinen - Julkaistu 14.11.2019

Kuva metsästä

Luonnonvarakeskus (Luke) päivittää parhaillaan EU:n LULUCF-asetuksen mukaista metsien hiilinielun vertailutasoraporttia Euroopan komissiolta saadun tarkastuspalautteen perusteella. Päivitetty ehdotus vertailutasoksi valmistuu joulukuussa ja se toimitetaan komissiolle vuoden loppuun mennessä.

Komission palautteet jäsenmaiden sille vuonna 2018 toimittamista vertailutasoraporteista saatiin kesällä 2019. Suomi on käynyt komission kanssa sen jälkeen kaksi kahdenvälistä neuvottelua, joissa on keskusteltu päivityspyynnöistä ja tavoista huomioida ehdotetut korjaukset. Viimeisin neuvottelu käytiin marraskuussa.

– Suomen laskentamalli ja metsävaratieto on huomattavasti yksityiskohtaisempaa kuin monessa muussa maassa. Tämän vuoksi laskennan läpikäynti komission kanssa on ollut aikaa vievää. Lisäksi komission kanssa on keskusteltu päivityspyyntöjen käytännön toteutuksesta, kertoo apulaisprofessori Aleksi Lehtonen Lukesta.

–Vertailutasolaskentaa tehdään kaikissa EU:n jäsenmaissa nyt ensimmäistä kertaa. Ei ole siis mikään ihme, että laskennan vaatima työmäärä on osoittautunut alun perin arvioitua suuremmaksi, sanoo vertailutasoraportista maa- ja metsätalousministeriössä (MMM) vastaava metsäneuvos Heikki Granholm.

MMM on osallistunut vertailutasoraportin valmisteluun tuottamalla siihen yleiset Suomen metsäpolitiikkaa koskevat osiot. LULUCF-asetuksen kriteerien tulkitsemiseen ovat osallistuneet MMM:n ohella myös työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö. Varsinainen laskenta tehdään Lukessa eri alojen tutkijoiden yhteistyönä.

Päivitetty ehdotus Suomen vertailutasoksi esitellään hallituksen energia- ja ilmastopoliittiselle ministerityöryhmälle maanantaina 16. joulukuuta. Sen jälkeen ehdotusta käsittelee vielä ainakin EU-asioiden komitean asettama metsäjaosto. Komissiolle päivitetty raportti toimitetaan viimeistään 31.12.2019.

Aikataulujen niin salliessa laskennan päivitettyjä osioita käsitellään ennen ministerityöryhmälle esittelyä myös MMM:n koolle kutsumassa sidosryhmätyöpajassa.

Metsänielu on osa koko maankäyttösektorin päästötavoitetta

EU:n tavoitteena on, että koko maankäyttösektorin hiilinielu on kaudella 2021–2030 laskennallisesti vähintään yhtä suuri kuin sektorin päästöt. Metsien lisäksi sektoriin lasketaan mukaan metsityksen, metsäkadon ja maatalousmaan päästöt ja nielut. Kautta 2021–2025 kuvaavat laskennalliset vertailutasot ovat lukuja, joihin ao. kauden todellisia metsien hiilinieluarvoja verrataan, kun aikanaan arvioidaan eri maiden maankäyttösektorin päästötavoitteiden saavuttamista.

Suomen metsien hiilinielun vertailutaso pohjautuu LULUCF-asetuksen kriteerien mukaisesti kauden 2000–2009 toteutuneisiin metsien käyttöä kuvaaviin lukuihin sekä oletukseen siitä, että hoitokäytännöt jatkuvat samanlaisina myös kaudella 2021–2025. Lopulliset vertailutasot komission on määrä vahvistaa vuonna 2020.

Lisätietoja:
MMM: Metsäneuvos Heikki Granholm, p. 029 516 2130, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Luke: Apulaisprofessori Aleksi Lehtonen, p. 029 532 2362, etunimi.sukunimi@luke.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 12.11.2019 


Aihetunnisteet: lulucf