MMM:n käynnistämä Maankäyttösektorin ilmastoratkaisut –hanke tavoittelee nettonielun merkittävää vahvistamista

Uutinen - Julkaistu 12.6.2020

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on käynnistänyt laajan maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä koskevan ilmastotoimien toimenpidekokonaisuuden, jonka tavoitteena on vähentää maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja ylläpitää ja vahvistaa hiilinieluja ja -varastoja. Lisätoimien tavoiteltu nettovaikutus on vähintään 3 Mt CO2-ekvivalenttia vuodessa vuonna 2035.

Hallitusohjelma linjaa useita maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä koskevia ilmastotoimia, jotka edistävät Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen saavuttamista. MMM:n nyt käynnistämä hanke vie näitä linjauksia konkreettisesti eteenpäin.

Hanke muodostuu kolmesta osa-alueesta: ilmastokestävästä maataloudesta, ilmastokestävästä metsätaloudesta ja muista maankäytön muutoksiin liittyvistä toimista, kuten metsäkadon vähentämisestä ja monitavoitteisten kosteikkojen rakentamisesta.

Tietoa toimien pohjaksi tarvitaan kuitenkin vielä lisää ja hankkeen yhteyteen ollaan siksi valmistelemassa tieto-ohjelmaa sekä laajaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-ohjelmaa. Myös konkreettiset kokeilut ja pilotoinnit ovat hankkeessa avainasemassa.

Avauswebinaarissa runsas osallistujajoukko

Koronapandemian takia webinaarina järjestettyyn hankkeen avausseminaariin oli ilmoittautunut lähes 300 osallistujaa, jotka edustivat laajasti erilaisia toimijoita. Keskeisenä tavoitteena hankkeessa onkin koko yhteiskunnan saaminen mukaan maankäyttösektorin ilmastotalkoisiin. Myös yksittäiset kansalaiset pystyvät kulutuspäätöksillään vaikuttamaan siihen, miten ruokaa tulevaisuudessa tuotetaan ja mistä erilaiset muut tuotteet valmistetaan.

”Maa- ja metsätalous ovat elinkeinoina ilmaston kannalta täysin poikkeukselliset talouden alat, koska niissä on mahdollista yhtä aikaa tuottaa uusiutuvia raaka-aineita ja ruokaa sekä sitoa hiiltä. Millään muulla toimialalla tätä piirrettä ei ole”, sanoi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä webinaarin avaussanoissaan.

Ministeri korosti puheessaan myös maankäyttösektorin roolia vihreän kasvun aikaansaamisessa ja talouden elpymisessä. Uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä ollaan hänen mukaansa kulkemassa kohti uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvaa bio- ja kiertotaloutta.

Samaa mieltä maankäyttösektorin potentiaalista oli MMM:n luonnonvaraosaston uusi osastopäällikkö, ylijohtaja Tuula Packalen, joka avasi osallistujille hankkeen konkreettista sisältöä.

– Metsät sitovat kasvaessaan hiiltä ilmakehästä ja varastoivat sen puihin ja maaperään. Hiiltä varastoituu myös pitkäikäisiin puutuotteisiin kuten puurakennuksiin. Metsistä ja viljelykasveista saatavalla biomassalla voidaan lisäksi korvata uusiutumattomia raaka-aineita ja energianlähteitä, ja koko ruokajärjestelmän kestävyyttä voidaan parantaa lisäämällä energia- ja materiaalitehokkuutta sekä vähentämällä ruuantuotannon päästöjä, kuvasi Packalen.

Päätöspuheenvuoron tilaisuudessa piti MMM:n kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, joka korosti puheessaan konkreettisten ilmastotoimien ja alueellisesti tasapainoisen kehityksen merkitystä. Muita esiintyjiä webinaarissa olivat hankkeen tutkimusohjelmapäällikkö Johanna Kohl, johtaja Juha Nousiainen Valion hiilineutraali maitoketju -ohjelmasta, maatalousyrittäjä Tony Hyden Lapinjärven Farmarit –osuuskunnasta sekä viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi Metsähallituksesta.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Hankkeen projektiryhmän puheenjohtaja, metsäneuvos Heikki Granholm, p. 029 516 2130, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Liitteet

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 11.6.2020


Aihetunnisteet: uutiset