Näin syntyy uusia työpaikkoja biotalouden ja puhtaan teknologian asiantuntijoille

Uutinen - Julkaistu 12.10.2017

Biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden alan yrityksillä on ollut vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa etenkin kansainvälisiin myynti- ja markkinointitehtäviin, liiketoiminnanjohtoon sekä teknisiin asiantuntijatehtäviin. Tämä käy ilmi Kasvua ja työpaikkoja kestävistä ratkaisuista – biotalouden, cleantechin ja kiertotalouden kasvun ja työpaikkojen dynamiikasta -selvityksestä.

Suomen työmarkkinoiden rakennemuutos näkyy myös biotalouden, puhtaiden ratkaisujen ja kiertotalouden yrityksissä. Työpaikkoja häviää alkutuotannosta ja niitä syntyy alan tietointensiivisiin tehtäviin ja arvoketjuihin.

– Hallitus on ottanut biotalouden, puhtaiden ratkaisujen ja kiertotalouden edistämisen yhdeksi kärkihankkeekseen. Tavoitteena on edistää vientiä ja synnyttää alan työpaikkoja Suomeen, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Selvityksen perusteella henkilöstömäärä on kasvanut rakentamisen, uusiutuvan energian tuotannon, veden, kierrätyksen ja jätteiden sekä luontomatkailun ja suunnittelu- ja asiantuntijapalvelujen toimialoil­la. Henkilöstömäärä on puolestaan vähentynyt maataloudessa, massa- ja paperiteollisuudessa, puutuoteteollisuudessa ja metallien jalostuksessa.

Alan yritysten kansainvälistymisen kannalta kriittinen osaamistarvealue on kansainvälinen myynti- ja markkinointiosaaminen. Erityisen tärkeitä ovat vahva kohdemarkkina- ja asiakastun­temus, kansainvälisen projektitoiminnan liiketoimintaosaaminen sekä kyky toimia kansainvälisissä verkostoissa.

– Hallitus valmistelee Business Finland uudistusta, jossa Innovaatiorahoitus Tekesin ja Finpron palvelut kootaan yhteen. Business Finland madaltaa kynnystä tarttua innovaatio-, tuotekehitys- ja kansainvälistymispalveluihin, kun ne jatkossa löytyvät saman katon alta, sanoo ministeri Lintilä.

Kestävään kasvuun – energiaan, ruokaan, veteen, asumiseen ja liikkumiseen – liittyvien haasteiden ratkaiseminen on globaalisti kasvava markkina. Ilmastonmuu­toksen hillitsemiseksi tarvitaan lisää päästötöntä energiantuotantoa. Ruoan tuo­tantoon on löydettävä uusia ratkaisuja, eikä puhdas vesi ole itsestäänselvyys. Globaalisti tarvitaan viisaita ratkaisuja, joita myös suomalaisyritykset tarjoavat.

– Moni yritys on havainnut, että hyvän tekeminen on myös hyvää liiketoimintaa. Monen biotalouden, cleantechin ja kiertotalousyrityksen strategia ja liiketoiminta perustuu jo vastuulliseen kestävyyshaasteiden, esimerkiksi energia-, ilmasto- ja resurssihaasteiden ratkaisuun, toteaa ministeri Lintilä.

Gaia Consulting selvitti yhdessä Tempo Economicsin kanssa työ- ja elinkeinomi­nisteriön toimeksiannosta biotalouden, cleantechin sekä kiertotalouden kasvun ja työn dynamiikkaa. Tavoitteena oli arvioida globaalien markkinoiden valossa näi­den alojen yritysten kasvumahdollisuuksia. Tarkoitus oli ymmärtää, mihin uudet työpaikat syntyvät ja miten uuden työn ja työpaikkojen syntymistä voitaisiin vauhdittaa.

Kasvua ja työpaikkoja kestävistä ratkaisuista -selvitys

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Mika Aalto, TEM, p. 029 504 7267
neuvotteleva virkamies Leena Pentikäinen, TEM, p. 029 504 9283

Työ- ja elinkeinoministeriön uutinen 12.10.2017


Aihetunnisteet: biotalous, työllisyys