Naava – älykäs viherseinä tuottaa terveellistä sisäilmaa

Office with Naava's green wall.

Case - Julkaistu 5.2.2016

Kaikki tietävät, että viherkasvit puhdistavat ja raikastavat huoneilmaa. Jyväskyläläinen Naava on kehittänyt ja patentoinut teknologian, joka yli satakertaistaa kasvien kyvyn puhdistaa ilmaa. Yhtiön älykkäiden viherseinien kysyntä kasvaa kaupungistuvassa maailmassa nopeasti.

Huono sisäilma on vähintäänkin epäviihtyisyyttä lisäävä seikka, pahimmillaan terveysriski. Viherkasveja ja niistä rakennettuja viherseiniä on perinteisesti käytetty sisäilman puhdistamiseen ja raikastamiseen. Lisäksi ne tietysti näyttävät useimpien ihmisten mielestä miellyttäviltä.

Jyväskylästä lähtöisin oleva Naava on kehittänyt maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen tekniikan, jolla verkon kautta etäohjattava viherseinä voi puhdistaa ilmaa ennen näkemättömän tehokkaasti. Yhtiön potentiaalista markkina-aluetta ovat kaikki urbaanit työ- ja asuinympäristöt kaikkialla maailmassa.

Teknologiaoivalluksen takana on myös henkilökohtainen missio: yhtiön toinen perustaja Aki Soudunsaari kärsi huonosta sisäilmasta, mietti sille ratkaisuja ja teki opiskelijakämpässään yhdessä toisen perustajan Niko Järvisen kanssa kokeiluja ilmaa puhdistavilla kasveilla. Vuosien kehityksen tuloksena syntyi teknologia, johon yhtiön viherseinät perustuvat.

Kauko-ohjattuja kasveja, jotka mukautuvat huoneilmastoon

Naavan kehittämä ja patentoima Naturbo-teknologia puhdistaa ilmaa mikrobien avulla. Samaan tapaan kuin vedenpuhdistamoissa mikrobit puhdistavat saastuneen veden jälleen käyttökelpoiseksi.

Naavan viherseinä koostuu epäorgaaniseen kasvualustaan istutetuista kasveista. Huoneen ilmaa imetään kasvien juurien läpi, ja juurien mikrobipopulaatio hajottaa ilmassa olevat haitalliset yhdisteet ravinnoksi kasville.

Naavan viherseinä ja nainen istumassa.

Teknologia on maailman ainoa ilmanpuhdistusmenetelmä, joka mukautuu huoneessa vallitsevaan sisäilmastoon eli kasvattaa juuri sellaisen mikrobikannan, joka pystyy käyttämään ravinnokseen ilmassa olevia kemikaaleja. Siksi se toimii kaikenlaisissa asuin- ja työtiloissa ja puhdistaa ilmaa jopa yli sata kertaa tehokkaammin kuin tavalliset viherkasvit tai viherseinät.

Kasvit kasvetetaan vesi- ja ilmaviljelyn yhdistelmällä, joten multaa ei tarvita.

Viherseinät ovat älykästä teknologiaa, ja niiden toimintaa valvotaan ja tarvittaessa säädetään verkon välityksellä – toisin sanoen ohjataan mikrobeja bittien avulla.

Maailmanlaajuinen ongelma, maailmanlaajuiset markkinat

Naavan kasvua siivittää maailmanlaajuinen kaupungistumisen megatrendi. Urbaaneissa ympäristöissä ihmiset viettävät jopa 80-90 prosenttia ajastaan sisällä.

Huono sisäilma on merkittävä ongelma toimistoissa, julkisissa rakennuksissa ja usein myös asunnoissa. Kiristyvät energiatehokkuusvaatimukset ovat monissa paikoissa johtaneet ns. pullotalo-ongelmaan, jossa energiapihiys johtaa jo sisäilman laadun heikkenemiseen. Näihin ongelmiin Naavan viherseinä on omiaan tuomaan ratkaisun.

Yhtiö pitääkin kohteinaan erityisesti maailman suurkaupunkeja. Esimerkiksi mahdollinen laajentuminen länsinaapuriin tarkoittaa nimenomaan Tukholmaa, ei niinkään koko maata.

 

Artikkelin kirjoittaja Aki Soudunsaari on yhtiön toimitusjohtaja ja toinen perustaja

Yhteystiedot: Puhelin: 040 822 6322, sähköposti: aki(@)naava.com

www.naava.com

 

Artikkeli julkaistu: 5.2.2016

Yrityksen nimi päivitetty 24.1.2017 nimen muutoksen yhteydessä (ent. Naturvention).


Aihetunnisteet: case, hyvinvointi, kasvit

Lue seuraava artikkeli: Älykkäät puiset verhoustuotteet »