Neljälle yritykselle energiatukea uusiutuvien polttoaineiden kuivauksen energiatehokkuushankkeille

Uutinen - Julkaistu 22.5.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 21.5.2018 tehdyillä päätöksillä Junnikkala Oy:lle, Keitele Timber Oy:lle, Keitele Energy Oy:lle ja Kuhmon Lämpö Oy:lle yhteensä 3,2 miljoonaa euroa energiatukea. Tarkoituksena on käynnistää yritysten sahalaitosten yhteyteen yli 20 miljoonan euron investoinnit savukaasupesureihin lämmöntalteenotolla ja viirakuivureihin.

Hankkeiden tavoitteena on pilotoida lämmöntalteenotto-viirakuivurikokonaisuutta sahojen yhteyteen. Viirakuivurin tarkoituksena on kuivata sahanpurua ja kuorta. Uutta hankkeessa on erityisesti mahdollisuus hyödyntää erittäin alhaista ylijäämälämpöä kuivauksessa joustavasti eri tarkoituksiin ja erilaisille polttoaineille.

– Toteutuessaan nämä hankkeet parantavat uusiutuvan energian tuotannon energiatehokkuutta ja nostavat sahoilla syntyvien sivutuotteiden jalostusarvoa. Kuivaus mahdollistaa myös pellettien valmistamisen sahanpurusta. Kuivaamalla polttoainetta voidaan myös vähentää polttoaineen kuljetustarvetta noin kolmanneksella ja siten vähentää merkittävästi liikenteen päästöjä, toteaa asunto- energia ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Kuivattavien polttoaineiden energiasisältö olisi yhteensä noin 870 GWh vuodessa.

Energiatukea myönnetään erityisesti uuden energiateknologian hankkeisiin

Työ- ja elinkeinoministeriöllä on tälle vuodelle käytettävissä 55 miljoonan euron valtuus energiatukiin, joita voidaan myöntää erityisesti uutta energiateknologisia ratkaisuja sisältäviin hankkeisiin. Joulukuussa 2017 hyväksytyn valtioneuvoston asetuksen mukaan energiatukea kohdistetaan vuosina 2018–2022 entistä enemmän näihin hankkeisiin. Tuen avulla edistetään uusiutuvan energian tuotantoa, energiansäästöä ja energiatehokkuutta.

Vuodelle 2018 energiatukeen hallitus on myöntänyt 20 miljoonan euron lisävaltuuden, jolla voidaan edistää erityisesti uuden energiateknologian ratkaisuja muun muassa biokaasun liikennekäyttöön, aurinkosähköön ja energiatehokkuutta parantavia ratkaisuihin liittyen.

Lisätiedot:
energiaministerin erityisavustaja Vilhartti Hanhilahti, puh. 040 836 4823
ylitarkastaja Pekka Grönlund, TEM, puh. 029 506 4815
erityisasiantuntija Pekka Kärpänen, TEM, puh. 029 504 7882

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote  21.5.2018


Aihetunnisteet: energiatuki, rahoitus