Neuvosto keskusteli biotalouden mahdollisuuksista, markkinatilanteesta ja CAP:n toimeenpanosta

Uutinen - Julkaistu 25.4.2023

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui Luxemburgissa tiistaina 25. huhtikuuta. Ministerit keskustelivat Ukrainan tilanteen aiheuttamista markkinahäiriöistä EU:n maatalousmarkkinoilla. Lisäksi neuvosto hyväksyi päätelmät biotaloudesta. Ministerit keskustelivat myös yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) toimeenpanon tilanteesta sekä hiilenpoistoja koskevan unionin sertifiointikehyksen perustamisesta annetun asetusehdotuksen maatalousnäkökohdista. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Neuvosto keskusteli maatalouden markkinatilanteesta ja Ukrainan lähialueiden jäsenvaltioiden tekemistä yksipuolisista tuonnin rajoitustoimenpiteistä. Komissio kertoi suunnittelun alla olevista toimenpiteistä tilanteen helpottamiseksi: EU:n ja Ukrainan välisten kauppasääntöjen päivittämisestä, solidaarisuuskaistojen toiminnan vahvistamisesta ja maatalousvarauksen käytöstä tietyille jäsenvaltioille. Jäsenvaltiot ymmärsivät Ukrainan lähialueiden huolen siitä, että maataloustuotteiden tuonti Ukrainasta alentaa hintoja, mutta tuomitsivat laajasti yksipuoliset tuonnin rajoitustoimenpiteet, jotka eivät vastaa yhdessä sovittuja kaupan sääntöjä.

Maatalous- ja kalastusneuvosto hyväksyi neuvoston päätelmät biotaloudesta. Keskustelussa jäsenvaltiot pitivät biotaloutta tärkeänä ja korostivat biotalouteen liittyvän EU:n tutkimus- ja kehityspolitiikan sekä teollisuuspolitiikan johdonmukaisuuden vaatimusta investointien aikaan saamiseksi. Maatalousministerit odottavat komission aloittavan EU:n biotalousstrategian päivityksen osana seuraavan komission työtä.

Ministerit keskustelivat myös yhteisen maatalouspolitiikan toimeenpanon tilanteesta. Jäsenvaltiot peräänkuuluttivat sitä, että tulevaisuudessa niille annettaisiin enemmän joustavuutta päättää tukijärjestelmien yksityiskohdista kansallisten olosuhteiden ja tilanteiden perusteella. Tällöin toimeenpanokin helpottuisi.

Neuvosto keskusteli myös hiilenpoistoja koskevan unionin sertifiointikehyksen perustamisesta annetun asetusehdotuksen maatalous- ja metsänäkökohdista. Keskustelussa jäsenvaltiot toivoivat selkeää järjestelmää, joka tarjoaa kannustimia maataloustuottajille ja metsänomistajille. Jäsenvaltioiden alueelliset erityispiirteet pitää ottaa huomioon eikä järjestelmä saa estää elintarviketuotantoa ja materiaalien saatavuutta.

Ministerit keskustelivat epävirallisessa lounaskeskustelussa uusista genominmuokkaustekniikoista. Uusilla genominmuokkaustekniikoilla voidaan nopeuttaa kasvinjalostusta ja muokata kohdennetusti kasvin omaa genomia esimerkiksi viljelyvarmempien kasvien aikaansaamiseksi. Aiheesta odotetaan uutta EU-lainsäädäntöä tämän vuoden aikana.

Lisätietoja:

Ministerin erityisavustaja Lasse Kontiola, p. 0295 162 144
Erityisasiantuntija Kari Valonen, p. +32 473 525 630

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 25.4.2023


Aihetunnisteet: maatalous, maatalouspolitiikka, ruoka