Ohjeet alkutuotannon kausityövoiman terveysturvallisesta maahantulosta ovat valmistuneet

Uutinen - Julkaistu 9.3.2021

Ohje työnantajalle alkutuotannon kausityöntekijän terveysturvallisesta maahantulosta, karanteenista ja terveysturvallisuussuunnitelman laatimisesta sekä alkutuotannon kausityöntekijän ohje terveysturvallisuudesta ovat valmistuneet. Suomeen tulevan kausityöntekijän on oltava 14 vuorokautta karanteenissa ennen kuin työt tiloilla saa aloittaa. 14 vuorokauden karanteenin vaihtoehtona on kaksi negatiivista koronatestitulosta. 

Ensimmäinen koronatesti tehdään rajalla heti Suomeen saapumisen jälkeen, toinen aikaisintaan 72 tunnin kuluttua ensimmäisestä testistä. Jos molempien testien tulos on negatiivinen, työntekijän ei tarvitse jälkimmäisen testituloksen valmistumisen jälkeen olla enää karanteenissa, vaan hän voi aloittaa työt tilalla tai metsässä.

Työnantajan tulee jo ennen maahantuloa etukäteen informoida työntekijää, että lähtömaasta ei saa matkustaa Suomeen, jos työntekijällä ilmenee ennen matkan aloittamista koronavirusinfektioon viittaavia oireita. Mikäli työntekijälle tulee edellä mainittuja oireita, tulee hänen siirtää matkaansa ja hakeutua lähtömaassaan koronatestiin. Pääosan alkutuotannon kausityövoimasta odotetaan saapuvan Suomeen Ukrainasta.

– Kausityövoiman turvaaminen terveysturvallisuudesta tinkimättä on erittäin tärkeää. Laadittuja ohjeita noudattaen tilat huolehtivat sekä kausityöntekijän että tilan terveysturvallisuudesta. Näin varmistamme, että satokauden työt voidaan hoitaa normaalisti myös poikkeusoloissa, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Työnantajan laadittava terveysturvallisuussuunnitelma

Hallituksen 4.2.2021 tekemän päätöksen mukaisesti ulkomaisia kausityöntekijöitä työllistävän yrityksen tulee laatia terveysturvallisuussuunnitelma. Suunnitelmassa edellytetään, että työpaikalla tulee olla työnantajan nimeämä terveysasioiden kontaktihenkilö, johon työntekijät saavat yhteyden aina, kun heille tulee terveysturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia.

Kontaktihenkilön tulee lisäksi muun muassa tiedottaa työpaikan sijaintikunnan tartuntataudeista vastaavalle lääkärille ulkomaalaisten kausityöntekijöiden saapumisesta kuntaan, huolehtia että työntekijöillä on käytössään kasvomaskeja ja käsien desinfiointiainetta sekä antaa työntekijälle ohjeita hygieniasta ja koronaviruksen oireista. Kontaktihenkilö myös huolehtii tulovaiheen karanteenin toteuttamisesta ja karanteenin valvonnasta.

Kausityöntekijöiden asuminen on hyvä koko heidän työskentelyjaksonsa ajan toteuttaa mahdollisimman pienissä yksiköissä, mieluiten yhden hengen huoneissa. Näin voidaan mahdollisten myöhempienkin koronavirustartuntojen yhteydessä ehkäistä laajojen tartuntaketjujen syntyminen ja turvata mahdollisimman hyvin tilan toimintakyky.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä
maatalousneuvos Kirsi Heinonen, p. 02951 62059, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi
ministerin erityisavustaja Satu Haapaniemi, p. 050 400 5193, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Ohje työnantajalle alkutuotannon kausityöntekijän terveysturvallisesta maahantulosta, karanteenista ja terveysturvallisuussuunnitelman laatimisesta  

Alkutuotannon kausityöntekijän ohje terveysturvallisuudesta  

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 9.3.2021


Aihetunnisteet: kausityö, maatalous, ruoka