Oleskeluluvalla oleville mahdollisuus työntekoon huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta tärkeissä tehtävissä

Uutinen - Julkaistu 3.4.2020

Hallitus esittää, että ulkomaalaislakia ja kausityölakia muutettaisiin väliaikaisesti siten, että kaikille laillisesti maassa oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille sallittaisiin työnteko huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta tärkeillä aloilla ja tehtävissä. Hallitus antoi 2.4.2020 eduskunnalle esityksen laeiksi ulkomaalaislain sekä kausityölain väliaikaisesta muuttamisesta.

Koronatilanteen vuoksi haasteena on saada riittävästi työvoimaa etenkin kausityöntekijöitä tarvitseville puutarha-, maatalous- ja luonnontuoteteollisuusaloille, mutta myös rakennus-alalle ja telakkateollisuuteen sekä energia- teknologia-, logistiikka- ja kuljetusaloille. Lomautettuja ja työttömäksi mahdollisesti jääviä työperusteisilla oleskeluluvilla asuvia ulkomaalaisia voitaisiin hyödyntää työvoimaa tarvitsevilla sektoreilla, etenkin maatalouden kausityössä.

Voimassa oleva ulkomaalaislainsäädäntö ei mahdollista alanvaihtoa ensimmäisessä luvassa mainitulta alalta toiselle ilman että henkilö hakee jatkolupaa. Jatkolupahakemuksen yhteydessä saatavuusharkintaa ei tehdä ja alanvaihto on mahdollista. Esityksen mukaan ulkomaalaislakiin sekä kausityölakiin tehtäisiin säännökset, joiden mukaan kaikki laillisesti maassa oleskelevat kolmansien maiden kansalaiset saisivat työskennellä huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden kannalta tärkeissä tehtävissä.

Säännökset koskisivat kaikkia voimassaolevia ja uusia oleskelulupia, viisumeita ja kausityötodistuksia 31.12.2020 saakka. Säännökset astuisivat voimaan mahdollisimman pian ja olisivat voimassa 31.12.2020 saakka.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Olli Sorainen, TEM, p. 029 504 8022

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 2.4.2020


Aihetunnisteet: Koronavirus