Omavarainen alkutuotanto ja vihreä siirtymä rakentavat kokonaisturvallista yhteiskuntaa – maa- ja metsätalousministeriön virkakunnan ehdotuksia tulevaan hallitusohjelmaan

Uutinen - Julkaistu 3.4.2023

Puhdas ruoka ja vesi ovat tulevaisuudessa elintärkeintä pääomaa kaikille kansalaisille ja koko maailmalle. Samoin uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö kaikissa muodoissaan. Maa- ja metsätalousministeriön toimintakenttä on vihreän siirtymän ytimessä, kun halutaan rakentaa huoltovarmaa ja kriisinkestävää yhteiskuntaa. 

Maa- ja metsätalousministeriön virkakunnan puheenvuoro on jatkoa syyskuussa 2022 julkaistulle ministeriöiden yhteiselle tulevaisuuskatsaukselle ja helmikuussa 2023 julkaistulle ”Mahdollisuudet Suomelle: Kansliapäälliköiden viestit hallitusvaihdokseen” -asiakirjalle. Puheenvuoro syventää näissä esiin nostettuja teemoja ministeriön hallinnonalan osalta tulevaisuuden näkymistä, keskeisistä haasteista ja mahdollisuuksista vuosille 2023–2027.

Julkaisussa nostetaan esille maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan haasteita ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja ensi hallituskaudella. Tarkasteltavia teemakokonaisuuksia ovat ruokaomavaraisuuden ja elinvoimaisen maaseudun turvaaminen, uusiutuvien luonnonvarojen kestävä hoito ja käyttö luonnon kantokykyä edistäen, bio- ja kiertotalouden edistäminen sekä yhteiskunnan toimintojen mahdollistaminen ylläpitämällä turvallista paikkatietoa ja luotettavia omistus- ja vakuusjärjestelyjä.

”Uskomme uusiutuvien luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen ja ruuantuotannon uusiin mahdollisuuksiin”, sanoo maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio. ”Vastuullinen ruokajärjestelmä, kestävä bio- ja kiertotalous sekä luotettavat tietovarannot ovat tärkeitä kaikille kansalaisille. Samalla ne luovat merkittäviä mahdollisuuksia maamme kilpailukyvylle ja elinvoimaiselle maaseudulle”.

”MMM:n puheenvuoron punaisena lankana on onnistunut vihreä siirtymä ja sen tuomat hyödyt koko yhteiskunnalle. Onnistuakseen vihreä siirtymä tarvitsee korkeatasoista tutkimusta. Valtion tutkimuslaitokset ovat keskiössä ja lisää panostusta tarvitaan nimenomaan soveltavaan tutkimukseen, joka rakentaa sillan perustutkimuksen ja liiketoimintakonseptien kehittämisen välille.”

Virkakunnan näkemys on laadittu ministeriön osastojen välisessä yhteistyössä. Valmistelun ohjausryhmänä on toiminut ministeriön virkamiesjohtoryhmä.

Julkaisu: Omavarainen alkutuotanto ja vihreä siirtymä rakentavat kokonaisturvallista yhteiskuntaa – maa- ja metsätalousministeriön virkakunnan ehdotuksia tulevaan hallitusohjelmaan

Verkkosivu: Maa- ja metsätalousministeriön virkakunnan ehdotuksia tulevaan hallitusohjelmaan

Julkaisu maa- ja metsätalousministeriön virkakunnan ehdotuksista tulevaan hallitusohjelmaan julkaistaan huhtikuun 2023 aikana valtioneuvoston yhteisessä julkaisuarkistossa.  

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, p. 040 029 1910, jaana.husu-kallio(at)gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 3.4.2023


Aihetunnisteet: ilmasto, maatalous, metsä