On aika modernisoida Euroopan talous

Blogi - Julkaistu 21.6.2018

Kun tarkastelemme nykyistä tapaamme tuottaa ja kuluttaa tuotteita, ei se näyttäydy kestävänä pidemmällä aikavälillä. Globaali väestönkasvu ja raaka-aineiden niukkuus muodostavat yhtälön, joka pakottaa pohtimaan uusia vaihtoehtoja nykyisille kulutustavoillemme. Uskon, että ratkaisut tähän ovat löydettävissä.  Työskennellessäni Euroopan komission varapuheenjohtajana, vastuullani työllisyys, kasvu, investoinnit ja kilpailukyky, olen asettanut tavoitteekseni jatkuvasti modernisoida Euroopan taloutta ja haastaa totuttuja tapoja. Yksi painopistealueeni on ollut luoda eurooppalaiselle kiertotaloudelle suotuisa lainsäädäntöympäristö.

Kiertotalouden tavoitteena on korvata nykyinen lineaarinen kulutus toimintamallilla, jossa otamme käytetyt materiaalit takaisin hyötykäyttöön pois heittämisen sijaan ja valmistamme niistä uusia tuotteita. Kiertotalouden keskeisin periaate on resurssitehokkuus, minkä avulla tuotteita ja palveluita voidaan tehdä ympäristöystävällisemmin ja kilpailukykyisemmin. Samalla se tuottaa hyötyjä yrityksille ja kuluttajille. Edistääkseen kiertotalouden toteutumista komissio julkaisi vuonna 2015 maailman ensimmäisen Kiertotalouden toimintaohjelman (Circular Economy action plan).

Komission tammikuussa esittelemä muovistrategia on yksi laajan Kiertotalouden toimintaohjelman aloitteista. Muovimateriaalit ovat taloutemme kannalta hyvin keskeisessä roolissa ja ne mahdollistavat toimintaamme monilla eri sektoreilla. Tavoitteenamme on tukea Euroopan teollisuuden kasvua maailman innovatiivisimmaksi ja kilpailukykyisimmäksi. Nykyään alle 30 prosenttia Euroopan unionin alueella syntyneestä muovijätteestä kierrätetään. Muovien tarve alueella on noussut 49 miljoonaan tonniin. Suurin muovin käyttäjä on pakkausteollisuus, jota seuraavat rakennus- ja autoteollisuus.

Muovistrategian yhtenä päätavoitteena on, että kaikki pakkausmuovi olisi kierrätettävää vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on myös käyttää vuosittain 10 miljoonaa tonnia kierrätysmuovia uusiin tuotteisiin. Tätä varten olemme käynnistäneet EU:n laajuisen sitoumuskampanjan, jossa eri toimialojen yritykset voivat antaa vapaaehtoisen sitoumuksen kierrätysmuovin käyttämiseksi tuotteissaan. Strategian avulla pyrimme myös tavoittamaan alueelliset viranomaiset, jotka ovat keskeisessä roolissa politiikan toimeenpanossa.

Euroopan komission tiedotustilaisuus kertakäyttöisten muovien vähentämiseksi.

Muutos edellyttää uusia innovaatioita. Tähän mennessä EU:n Horisontti 2020 -tutkimusohjelma on tarjonnut yli 250 miljoonaa euroa rahoitusta muovistrategialle tärkeiden osa-alueiden tutkimukseen ja kehittämiseen. Vuoden 2020 loppuun mennessä rahoitusta on tarjolla vielä 100 miljoonaa euroa lisää.

Pahimmassa tapauksessa muovi päätyy ympäristöön. EU:ssa pääsee joka vuosi valtameriin 150 000 – 500 000 tonnia muovijätettä. Määrää nostaa muovisten kertakäyttötuotteiden kasvava käyttö. Nämä tuotteet eivät useinkaan päädy kierrätykseen, vaan muuttuvat roskiksi käytön jälkeen. Kertakäyttötuotteisiin lukeutuvat mm. erilaiset pienet pakkaukset, pussit, kertakäyttökupit, kannet, pillit ja ruokailuvälineet. Tutkimustieto vahvistaa, että merten roskista 50 prosenttia on kertakäyttöisiä muovituotteita ja 27 prosenttia kalastusvälineitä, kuten esimerkiksi verkkoja.

Muovistrategian valmistumisen jälkeen komissio laati direktiiviesityksen kertakäyttöisten muovituotteiden vähentämiseksi. Direktiivin tarkoituksena on antaa jäsenvaltioille välineitä ryhtyä toimiin niillä osa-aluilla, joilla tarve on tunnistettu. Muovistrategia, sen paremmin kuin direktiivikään, eivät ole itsessään muovin vastaisia, vaan itse asiassa ehdotamme erilaisia ​​toimintamalleja, jotka ottavat huomioon kuluttajakäyttäytymisen ja kuluttajien tarpeet sekä liiketoimintamahdollisuudet. Toimimme paitsi ympäristön hyväksi, myös luodaksemme edellytyksiä kestävämmille vaihtoehdoille. Siten syntyy uusia edellytyksiä muovia korvaaville ja uusiutuvista raaka-aineista valmistetuille tuotteille, kuten uusiutuvalle muoville tai erilaisille selluloosapohjaisille tuotteille. Hyvien kestävien esimerkkien avulla voimme avata tien tulevaisuuden innovaatioille. EU:n ulkopuolella sijaitsevien valmistajien, jotka haluavat myydä tuotteitaan unionin alueella, on noudatettava näitä sääntöjä. Tällä tavoin EU luo myös kansainvälisiä standardeja.

Olen vakuuttunut siitä, että lähitulevaisuudessa kiertotalousajattelu vahvistuu sekä siitä, että EU:n on oltava johtavassa roolissa kiertotalouden ratkaisujen löytämisessä. Kun hyödynnämme Euroopan unionin sisämarkkinoita hyvien esimerkkien ja standardien käyttöönotossa, olen varma, että luomme sillä yrityksillemme merkittävää kilpailuetua. Samalla vakuutamme globaalit kumppanimme, jotta hekin valmistautuisivat tekemään oman osuutensa.

 

Kirjoittaja Jyrki Katainen on Euroopan Komission varapuheenjohtaja, jonka vastuulla on työllisyyden, kasvun, investointien ja kilpailukyvyn teemat. Katainen on ollut aktiivisessa roolissa sekä kiertotalouden kehittäjänä että tammikuussa 2018 julkaistun Muovistrategian laadinnassa.

yhteydenotot: jyrki-katainen-contact@ec.europa.eu

Haaste suomalaisille biotaloustoimijoille -blogisarjassa EU-alueen päättäjät ja vaikuttajat nostavat esiin tärkeitä kehittämiskohteita, joita voidaan ratkaista biotalouden keinoin.

Osallistu

Lue haasteeseen vastaajien kommentit ja osallistu keskusteluun bioeconomy.fi-sivuilla

#BioChallenge
#BioHaaste

Kirjoitus on julkaistu 21.6.2018. 

In English


Lue seuraava artikkeli: Kokemuksiani biotalous-polun KasvuOpenista »