Osaamissalkun opinnoilla biotalouden asiantuntijaksi

Blogi - Julkaistu 2.6.2017

2.6.2017

Suomalaisten korkeakoulujen yhteistyönä syntynyt Biotalousasiantuntijan osaamissalkku on uusi tapa kehittää biotalouteen liittyvää osaamista. Osaamissalkun opinnot on koottu avoimien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen verkko-opintotarjonnasta. Avoin korkeakoulutus on nimensä mukaisesti avointa kaikille, joten kuka tahansa voi suorittaa opintoja oman kiinnostuksensa ja tarpeensa mukaan ajasta ja paikasta riippumatta. Ensimmäiset palautteet verkko-opinnoista ovat olleet erittäin myönteisiä.

Biotalouden opinnot kiinnostavat monia

Biotalousasiantuntijan osaamissalkun opinnot aloitetaan kaikille yhteisellä kahden opintopisteen laajuisella Näkökulmia biotalouteen -opintojaksolla. Johdantojakso luo kokonaiskuvan aiheesta ja sen jälkeen osaamistaan voi syventää valitsemalla osaamissalkusta itseään kiinnostavat ja omia osaamistarpeita täydentävät kurssit. Suoritusten jälkeen osaamissalkusta myönnetään virallisten opintosuoritusmerkintöjen lisäksi Biotalousasiantuntijan Open Badge -osaamismerkki.

Näkökulmia biotalouteen -opintojakso on herättänyt huimaa kiinnostusta. Vastikään alkaneelle kolmannelle pilottijaksolle ilmoittautui mukaan yli 140 opiskelijaa. Osallistujien kirjo on ollut monipuolinen ja kurssia on suoritettu niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Näkökulmia biotalouteen -opintojakson suorituskieli on tällä hetkellä suomi, mutta salkkuun kuuluu myös englanninkielisiä opintojaksoja.

Taustalla kuva leppäkertusta ruohonkorrella. Tekstinä opintojakson teemat: biotalouden keskeiset määritelmät ja prosessit, Suomen biotalousstrategia, tulevaisuus ja biotalouden uudet mahdollisuudet sekä minä biotalousosaajana.

Näkökulmia biotalouteen on täysin virtuaalinen opintojakso, jolla opiskelija etenee itsenäisesti omaan tahtiinsa kirjallisten ohjeiden avulla ja palauttaa tekemänsä tehtävät arvioitavaksi verkon kautta. Sisällöstä on pyritty tekemään mahdollisimman monipuolinen ja mukana on mm. videoita sekä keskustelu-, pohdinta- ja monivalintatehtäviä. Keskustelutehtävien kautta on mahdollista myös verkostoitua muiden opiskelijoiden kanssa, ja keskustelua voi jatkaa Facebookiin perustetussa Biotalousasiantuntijoiden keskusteluryhmässä.

Opiskelijat ovat antaneet opintojaksolle paljon positiivista palautetta ja myös erinomaisia kehittämisehdotuksia: ”Materiaali oli kattava ja tehtävät kivoja”, ”Verkkoalusta oli erinomainen tapa suorittaa kurssi näin työssäkäyvälle”, ”Kurssi toimii hyvänä alalle innostajana!”, ”Opettajatkin voisivat osallistua keskusteluun ammattilaisen näkökulmasta”.

Opintojaksolta repullinen vinkkejä

Yksi Näkökulmia biotalouteen -opintojakson ensimmäisten joukossa suorittaneista on joensuulainen Päivi Heinilä, joka on tehnyt pitkän uran pianonvirittäjänä. Heinilää motivoi biotalouden opintojaksolle itsensä kehittämisen ja tiedon lisäämisen tarve.

Päivi Heinilä pianon ääressä.
Opintojakso sai pianonvirittäjä Päivi Heinilän kiinnostumaan biotaloudesta. (Kuva: Salla Anttila)

Heinilän mukaan opintojakso avasi mielenkiinnon biotalouteen, ja sen kautta sai repullisen vinkkejä, joihin saattoi tutustua ajan kanssa. Päivi kuvailee opiskelukokemustaan seuraavasti: ”Hurja tiedonnälkä lähti liikkeelle niistä täkyistä, joita koulutuksesta ja kouluttajalta sai. Tietoa löytyi erilaisista kanavista ja sitä prosessoi koko ajan, silloinkin kun ei varsinaisesti ollut koneen ääressä opiskelemassa. Koko ajan tuli mieleen uusia ajatuksia ja kysymyksiä, joihin piti tietysti etsiä vastaus, mikä johti taas uusiin ajatuksiin ja kysymyksiin. Se oli oikein positiivinen kokemus”.

Heinilän opintojakson vetäjältä saama palaute oli kannustavaa ja positiivista. Hän kokee, että opintojaksosta jäi käteen ennen kaikkea yleissivistystä, paljon tietoa biotaloudesta ja halu oppia lisää. Lisäopintojaksoja Heinilälle ja muille johdantojakson suorittaneille löytyy Biotalousasiantuntijan osaamissalkusta.

 

Lisätiedot:
Biotalousasiantuntijan osaamissalkku
Avot -hanke

 

Kirjoittajat Kirsi Taskinen ja Helena Puhakka-Tarvainen toimivat Karelia-ammattikorkeakoulussa, joka koordinoi Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus (AVOT) -hankkeen biotalouspilottia. AVOT-hankkeen tavoitteena on kehittää avointa korkeakouluopetusta vastaamaan paremmin työelämän muuttuviin tarpeisiin sekä kehittää toimintamalli koulutuksen ketterään hyödyntämiseen.

Yhteydenotot: kirsi.taskinen@karelia.fi; helena.puhakka-tarvainen@karelia.fi

 


Aihetunnisteet: blogi, koulutus, osaaminen

Lue seuraava artikkeli: Kokeilut kunniaan ja ravinnekierto käytäntöön »