Osallistu aluekehittämisen suuntaviivojen 2040 laadintaan vastaamalla kyselyyn alueiden haasteista ja kehitysnäkymistä

Uutinen - Julkaistu 4.2.2022

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt kaikille avoimen kyselyn, jossa kerätään näkemyksiä aluekehittämisen tulevaisuustyöhön. Kysymykset koskevat laajasti näkemyksiä asukkaiden, yritysten ja ympäristön hyvinvoinnin kehittymisestä tulevina vuosikymmeninä.

Vastauksia hyödynnetään aluekehittämisen suuntaviivojen 2040 laadinnassa. Tarkoituksena on nostaa esille aluekehittämisen keskeisiä haasteita erilaisten alueiden kannalta ja luoda yhteinen näkemys aluekehittämisen tulevaisuuden tärkeistä näkökulmista. Aluekehittämisen suuntaviivat 2040 -työtä hyödynnetään päätöksenteon pohjana tulevia aluekehittämiseen kytkeytyviä valmisteluja, strategioita ja ohjelmia tehtäessä. Työn on tarkoitus valmistua syksyllä 2022.

”Toivomme, että saamme runsaasti vastauksia eri puolelta Suomea, erilaisilta aluekehittämisen toimijoilta kunnista, maakuntien liitoista, korkeakouluista ja oppilaitoksista, mutta myös kolmannen sektorin ja yritysten toimijoilta sekä asukkailta. On tärkeää saada mahdollisimman laaja näkemys alueiden tulevaisuuden näkymistä, jotta muutostrendien moninaiset vaikutukset tulevat huomioiduksi”, työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Mikko Härkönen sanoo.

Kyselyyn voi vastata 20.2.2022 asti. Kyselyn sulkeuduttua työ- ja elinkeinoministeriö laatii saamistaan vastauksista yhteenvedon, joka julkaistaan Otakantaa.fi -palvelussa.

Lisätiedot: 
neuvotteleva virkamies Mikko Härkönen, TEM, p. 0295 047 889
erityisasiantuntija Petra Stenfors, TEM, p. 0295 047 282

Työ- ja elinkeinoministeriön uutinen 4.2.2022