Ota kantaa -kyselyssä pääset vaikuttamaan Suomen metsien käytön tulevaisuuteen – vastausaikaa 30.9.2018 asti

Uutinen - Julkaistu 5.9.2018

Ota kantaa -kyselyssä pääset vaikuttamaan Suomen metsien käytön tulevaisuuteen – vastausaikaa 30.9.2018 asti

Sähköiseen Otakantaa.fi –palveluun on avattu kysely, johon vastaamalla voi osallistua keväällä 2018 käynnistettyyn Kansallisen metsästrategian päivittämiseen. Ota kantaa -kansalaiskysely on avoinna 30.9.2018 asti – itse päivitystyön on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.

Tällä hetkellä voimassa oleva, vuoteen 2025 ulottuva kansallinen metsästrategia laadittiin vuonna 2015. Sen strategiset tavoitteet ovat edelleen ajan tasalla mutta hankkeet, joiden avulla näihin tavoitteisiin aiotaan päästä, kaipaavat metsien eri käyttömuotoja edustavan metsäneuvoston mielestä päivittämistä. Päivitystyö käynnistettiin maaliskuussa ja työn on määrä valmistua joulukuussa.

Tuleva, päivitetty metsästrategia sisältää yhdeksän strategista hanketta, joiden aihepiirit ovat seuraavat:

  • Metsätieto ja alustatalous
  • Metsäalan vuorovaikutus ja viestintä
  • Resurssitehokas ja kestävä metsänhoito
  • Talousmetsien luonnonhoito ja metsäluonnon monimuotoisuus
  • Ilmastonmuutoksen hallinta
  • Metsätiet ja metsien saavutettavuus
  • Luontomatkailu, luonnontuoteala ja luontoon perustuvat muut palvelut
  • Osaaminen ja koulutus
  • EU- ja kansainvälinen metsäpolitiikka

Ota kantaa -kyselyn kautta saatava palaute täydentää maa- ja metsätalousministeriön muuta kautta keräämää palautetta hankkeiden suunnitellusta sisällöstä. Palautetta kerätään eri näkökulmia edustavilta sidosryhmiltä ja tutkijoita sekä metsästrategiaan että yksityiskohtaisemmin myös metsien käsittelymenetelmiin liittyen.

Metsät ovat olennainen osa suomalaista identiteettiä, historiaa ja kulttuuria ja meille monesta eri näkökulmasta tärkeitä. Suomen hyvinvointia on kautta aikain rakennettu metsistä saatavalla tuotolla, ja luontoarvoiltaan monimuotoiset metsät tuottavat meille myös virkistystä ja monia muita hyötyjä.

Vastaamalla oheiseen kyselyyn pääset mukaan vaikuttamaan niihin keinoihin, joilla metsien kestävä käyttö varmistetaan myös tulevaisuudessa.

Linkki Ota kantaa -kyselyyn
Kansallinen metsästrategia 2025

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä:
erityisasiantuntija Katja Matveinen, p. 029 516 2287, etunimi.sukunimi@mmm.fi
metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 029  516 2444, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 4.9.2018


Aihetunnisteet: metsä, metsänhoito, metsätalous