Ota kantaa maaseudun elinvoiman kehittämiseksi – osallistu maaseutupoliittisen selonteon sidosryhmäkyselyyn

Uutinen - Julkaistu 7.3.2024

Näkemyksiä toivotaan maaseutu- ja saaristoalueiden elinvoiman uudistamiseksi. Sidosryhmäkysely on osa valtioneuvoston maaseutupoliittisen selonteon valmistelua. Verkossa olevaan kyselyyn voivat vastata organisaatiot, toimielimet ja yksityishenkilöt 22.3. asti.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti laaditaan maaseutupoliittinen selonteko. Hallitusohjelmassa nähdään, että suomalainen maaseutu, maatalous ja metsät turvaavat kansalaisten hyvinvointia ja ovat koko yhteiskunnan peruspilareita ja että elinvoimainen maaseutu on elinehto koko Suomen hyvinvoinnille.

”Maaseutualueiden, maatalouden ja metsien merkitys korostuu muuttuneessa turvallisuusympäristössä entisestään. Kuten hallitusohjelmassa todetaan, mahdollisuudet hyvään elämään, sen rakentamiseen ja kannattavaan yritystoimintaan maaseudulla edellyttävät alueiden vahvuuksiin ja ihmisten tarpeisiin perustuvia toimia”, toteaa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah maaseutupoliittisen selonteon valmisteluun liittyen.

Selonteko määrittelee valtioneuvoston pitkän aikavälin maaseutuvision sekä tavoitteet ja poikkihallinnolliset toimet maaseutu- ja saaristoalueiden elinvoiman uudistumiselle, asuttavuuden, palveluiden, infrastruktuurin ja yrittäjyyden sekä kansalaistoiminnan edellytyksille sekä suomalaisen yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden vahvistamiselle. Selonteolla parannetaan politiikan johdonmukaisuutta ja osuvuutta maaseutu- ja saaristoalueille sekä edistetään paikkaperustaisen politiikan ja kehittämisen toteuttamista. Kyseessä on poikkihallinnollinen kokonaisuus, johon kytkeytyvät useat ilmiöt ja tarkastelukohteet. Hallitus antaa selonteon eduskunnalle tällä hallituskaudella.

Kerro näkemyksesi tarkastelukohteista – kysely on avoinna

Nyt avoinna olevalla kyselyllä kerätään tietoa maaseutupoliittisen selonteon tilannekuvan laatimisen ja valmistelun tueksi. Kyselyllä selvitetään myös, millä tavalla sidosryhmät haluavat osallistua valmisteluun. Kyselyyn voivat vastata organisaatiot, toimielimet sekä yksityishenkilöt. Maa- ja metsätalousministeriö kannustaa jakamaan kyselyä eteenpäin.

Selonteko ja sen toimeenpanosuunnitelma valmistellaan poikkihallinnollisesti maa- ja metsätalousministeriön johdolla sekä valtioneuvoston asettamien maaseutupolitiikan neuvoston (MANE), saaristoasiain neuvottelukunnan (SANK) ja harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän (HARVA) tuella. Valmisteluun osallistetaan monipuolisesti ja laaja-alaisesti sidosryhmiä ja kuullaan kansalaisia.

Kevään 2024 aikana laaditaan maaseutupoliittinen tilannekuva, jonka tarkastelukohteina ovat erilaisten maaseutualueiden erityispiirteet ja -kysymykset muun muassa suhteessa talouteen ja huoltovarmuuteen, infrastruktuuriin, asumiseen ja palveluihin, väestön toimintakykyyn ja osallisuuteen.

Osallistu kyselyyn täällä. Kysely on avoinna 22.3.2024 saakka.

Lisätiedot:
Antonia Husberg, neuvotteleva virkamies, antonia.husberg@gov.fi, p.029 516 2033
Sami Tantarimäki, erityisasiantuntija, sami.tantarimaki@gov.fi, p. 0295 516 2030


Aihetunnisteet: maaseutu