Ota kantaa valmisteilla olevaan Kansalliseen metsästrategiaan

Uutinen - Julkaistu 28.4.2022

Suomen metsäpolitiikkaa ja julkisen vallan metsätoimia ohjaava Kansallinen metsästrategia uudistetaan tämän vuoden aikana. Vuoteen 2035 ulottuvaa strategiaa valmistellaan laajassa vuorovaikutuksessa sidosryhmien kesken. Myös kansalaiset voivat osallistua valmisteluun Ota kantaa -kyselyyn vastaamalla. Kysely on avoinna 28.4.–19.5.2022.

Metsät tarjoavat suomalaisille monenlaista hyvinvointia kuten raaka-ainetta, työtä, tuloja, luontoarvoja, hiilensidontaa ja virkistystä. Kansallisen metsästrategian avulla pyritään sovittamaan yhteen eri näkökulmia.

Kansallinen metsäneuvosto on hyväksynyt tulevan strategian vision ja päämäärät, mutta niitä avaavat selitteet ovat vielä luonnosvaiheessa ja niistä toivomme saavamme kansalaisilta palautetta.

Keräämme Ota kantaa -kyselyssä tietoa myös siitä, miten tärkeinä kansalaiset pitävät strategian eri näkökulmia.

Ota kantaa -kysely löytyy osoitteesta https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/738/osallistuminen/1356/kysely/

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn!

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen 28.4.2022


Aihetunnisteet: metsä, metsästrategia