Pääjohtaja Markku Tervahaudasta Valtion ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtaja

Uutinen - Julkaistu 18.11.2020

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) uudeksi puheenjohtajaksi on nimetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtaja Markku Tervahauta. Tehtävä on kolmevuotinen. Varapuheenjohtajana toimii elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm maa- ja metsätalousministeriöstä. Ravitsemusneuvottelukunta aloitti uuden kolmivuotisen toimikautensa 9.11.2020.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on maa- ja metsätalousministeriön alainen asiantuntijaelin. Sen jäsenet ovat ravitsemuksen huippuasiantuntijoita valtionhallinnosta, yliopistoista ja tutkimuslaitoksista sekä terveydenhuollon, kansanterveyden edistämisen ja joukkoruokailun alueilta.

Ravitsemusneuvottelukunnan tehtävänä on toimia väestön ravitsemuksen edistämisen asiantuntijaelimenä, laatia kansalliset ravitsemussuositukset sekä tehdä toimenpide-esityksiä ja aloitteita ravitsemuksen sekä ruokajärjestelmän parantamiseksi.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta antaa myös lausuntoja omalla toimialallaan sekä seuraa ja arvioi toimenpiteiden vaikutuksia ravitsemukseen, terveyteen ja ruokajärjestelmään.

– On hienoa päästä tähän tärkeään toimintaan mukaan. Mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen ruokavalioon on tärkeää meidän jokaisen hyvinvoinnin kannalta. Ravitsemuksella on todellakin väliä, myös ympäristön ja ilmastonmuutoksen kannalta. Väestötason terveyshaasteet liittyvät lihavuuden ja erityisesti niin sanotun aikuistyypin diabeteksen vaaratekijöiden ehkäisemiseen. Oleellisia tavoitteita ovat myös sydän- ja aivoterveyden edistäminen, valtimotautien ehkäisy sekä syöpäriskien vähentäminen ravitsemuksen keinoin, kuvaa puheenjohtaja Markku Tervahauta neuvottelukunnan tehtäviä.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti Valtion ravitsemusneuvottelukunnan toimikaudelle   9.11.2020 – 8.11.2023. Neuvottelukunnassa on 16 jäsentä.

– Olen innoissani varapuheenjohtajan tehtävästä uudella toimikaudella, sillä olemme uusilla jäsenillä vahvistaneet osaamistamme kestävyyden saralla. Siitä on valtavasti hyötyä nyt, kun ruokajärjestelmäämme ja ravitsemustamme uudelleenarvioidaan Pohjoismaissa, jossa tavoitteena on uudet ravitsemussuositukset 2022, sanoo neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Sebastian Hielm.

Asettamispäätös 

Lisätietoja:

Markku Tervahauta
pääjohtaja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Puh. 029 524 6001
etunimi.sukunimi@thl.fi

Sebastian Hielm
Elintarviketurvallisuusjohtaja
Maa- ja metsätalousministeriö
Puh. 0295 162 305
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Valtion ravitsemusneuvottelukunta

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote  18.11.2020


Aihetunnisteet: ravitsemus, ruoka, uutiset