Parempi maailma edellyttää kestävämpiä investointeja – Kestävän rahoituksen tiekartta päivitettiin

Uutinen - Julkaistu 24.9.2021

Ei köyhyyttä eikä nälkää vaan kestävää talouskasvua, tasa-arvoa ja rauhaa kaikille – kaikkialla. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet kirittävät maailmaa kohti parempaa tulevaisuutta. Mukana talkoissa on myös Suomi, jonka päivitetty kestävän rahoituksen tiekartta julkaistiin 24.9.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteista käytetään lyhennettä SDG (Sustainable Development Goals). Niiden saavuttaminen 2030 mennessä edellyttää muutoksia julkisen ja yksityisen sektorin tekemiin investointeihin. Erityisen tärkeää on suunnata yksityisiä investointeja ja sijoitusrahoitusta entistä enemmän kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tähän Suomen kestävän rahoituksen tiekartta tarjoaa suuntaviivoja.

MMM:n pilotin tavoite on lisätä kotimaisen kasviproteiinin tuotantoa ja kulutusta

Kestävän rahoituksen tiekartan toimeenpanoa edistetään neljässä pilottiekosysteemissä, joissa kehitetään mm. ilmastoälykkäitä vesiratkaisuja sekä vauhditetaan merituulivoiman rakentamista. Maa- ja metsätalousministeriö vastaa pilotista, jonka parissa kehitetään kestävää kotimaista proteiinituotantoa ja jalostusta.

– Pilotin tavoitteena on lisätä kotimaisen kasviproteiinin tuotantoa, kulutusta ja vientiä. Tarkastelemme koko arvoketjua ja selvitämme pullonkauloja ja niihin parhaita mahdollisia rahoitusratkaisuja. Pohdimme, miten raha saadaan kohtaamaan olemassa olevat ongelmat, kertoo neuvotteleva virkamies Hanna Mattila.

Mukana proteiinipilotissa on ihmisiä sijoitusalalta, ruoka-alalta ja yrityksistä. Tuloksena valmistellaan suositukset, jotka julkaistaan ensi vuonna.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluu usean SDG-tavoitteen edistäminen. Ministeriön toiminnan ytimessä on kuusi tavoitteita, joita ovat mm. ei nälkää, puhdas vesi, ilmastoteot sekä maanpäällinen ja vedenalainen elämä. MMM myös koordinoi alkuperäisen, nyt päivitetyn kestävän rahoituksen tiekartan tekemisestä vuonna 2018.

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen 24.9.2021