Parlamentaarinen maatalouden tulos- ja kehitysnäkymien arviointiryhmä aloitti toimintansa

Uutinen - Julkaistu 13.9.2022

Hallituksen asettaman arviointiryhmän tavoitteena on selvittää keinoja maatalouden toimintaedellytysten ja suomalaisen ruuantuotannon turvaamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä.

Maataloussektorin kohtaama kustannuskriisi uhkaa kärjistyä tuottajien osalta vaikealla tavalla energian, lannoitteiden ja muiden tuotantopanosten hintojen noustessa. Erityisenä huolenaiheena on kriisin pitkittyminen ja maatalouden näkymät pidemmällä aikavälillä.

Ryhmän tavoitteena on etsiä kansallisesti toteutettavissa olevia keinoja, joilla kotimainen tuotanto ja elintarvikkeiden huoltovarmuus voidaan turvata myös poikkeusoloissa. Ryhmä avaa keskustelun maatalouden kannattavuuteen vaikuttavista kansallisen tason ehdotuksista tulevaa hallitusohjelmaa varten.

− Euroopan komissio on hyväksynyt Suomen CAP-suunnitelman, joka osaltaan vähentää epävarmuutta tulevaisuudesta. Suunnitelman laatimisen jälkeen Euroopassa on kuitenkin muodostunut uusia valtavia haasteita, jotka ravistelevat myös maataloussektoria. On tärkeää avata keskustelu myös kansallisten toimenpiteiden osalta, koska ajat ovat niin poikkeukselliset, toteaa työryhmän puheenjohtaja Raimo Piirainen.

Työryhmän kaikki jäsenet ovat kansanedustajia. Ryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja Raimo Piirainen SDP:stä, varapuheenjohtajina toimivat kansanedustaja Ritva Elomaa Perussuomalaisista sekä kansanedustaja Arto Satonen Kokoomuksesta. Ryhmän sihteereinä toimivat Osmo Rönty MMM:stä sekä Olli Niskanen Luonnonvarakeskuksesta.

Parlamentaarisen työryhmän tuottama aineisto julkaistaan valtioneuvoston hankeikkunassa sekä osoitteessa mmm.fi/maka

Aiheesta lisää:

Tiedote 8.7.2022: Parlamentaarinen maatalouden tulos- ja kehitysnäkymien arviointiryhmä asetettu

Lisätietoja:

Raimo Piirainen, p. 050 512 1587
Osmo Rönty, p. 050 490 4701
Sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi

Olli Niskanen, Luonnonvarakeskus, p. 029 532 6025
Sähköposti: etunimi.sukunimi@luke.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 13.9.2022


Aihetunnisteet: maatalous