Puuohjelman keväällä käynnistyvissä hankehauissa etsitään ideoita puun käytön kehittämiseksi

Uutinen - Julkaistu 1.12.2017

Helsingin Wanhassa Satamassa 30.11. järjestetty Puupäivä keräsi paikalle toista tuhatta puun käytöstä kiinnostunutta kuulijaa. Ympäristöministeriö kertoi omissa puheenvuoroissaan muun muassa puurakentamisen toimenpideohjelmasta, vähähiilisen rakentamisen tiekartasta, tuoreesta Rakentamisen hiilivarasto -selvityksestä ja puurakennusten uusista palomääräyksistä.

Puurakentamisen edistäminen on osa hallituksen Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihanketta. Tavoitteiden saavuttamiseksi ympäristöministeriön johdolla on laadittu valtioneuvoston yhteinen puurakentamisen ohjelma, joka keskittyy osaamisen kehittämiseen niin kaupunkien rakentamisessa, julkisessa rakentamisessa kuin suurissa puurakenteissakin.

”Ohjelman rahoitus on varmistunut vuoden 2021 loppuun asti, eli puurakentamisen kehittäminen tulee myös jatkumaan”, sanoo ohjelmapäällikkö Petri Heino ympäristöministeriöstä.

Ohjelma pyrkii avartamaan puun käyttöä estäviä kapeikkoja informaatio-ohjauksen keinoin, ja konkreettisena toimena ohjelma käynnistää ensi vuoden alkukuukausina hankehakuja, joista yksi suunnataan kaupunkien puurakentamisen kehittämishankkeisiin. Keväällä julkaistavalla haulla etsitään ideoita myös tapoihin, joilla digitaalisuutta voitaisiin hyödyntää puurakentamisessa, aina suunnitelmista valmiisiin rakennuksiin asti.

Puupäivässä esiteltiin myös VTT:n tuoreen Rakentamisen hiilivarasto -selvityksen tuloksia. Ympäristöministeriön toimeksiannosta tehty selvitys on laskenut rakennusten tämänhetkisen hiilivaraston koon, ja selvittänyt puurakentamisen hiilijalanjäljen ja hiilivaraston uudisrakentamisessa ja eri runkojärjestelmillä. Betonirakentamiseen verrattuna puurakentamisen edut osoittautuivat hiilen varastoinnin osalta selviksi.

”Rakentamisessa 150 kg/CO2 eq per rakennettu neliömetri on hyvä päästötaso, ja toisaalta 250 kg/CO2 eq per rakennettu neliömetri on korkea. Selvityksen perusteella puukerrostalojen päästötaso on lähellä 150 kiloa ja betonitalon lähellä 250 kiloa”, sanoo johtava tutkija Tarja Häkkinen VTT:ltä.

Ympäristöministeriön uutinen 30.11.2017