Puusiltarakentamisen taustaselvitys on valmistunut

Uutinen - Julkaistu 15.10.2014

Metsäalan strateginen ohjelma käynnisti yhteistyössä Liikenneviraston, Metsähallituksen ja Suomen Tieyhdistyksen sekä alan teollisuuden toimijoiden kanssa keväällä 2014 puusiltaprojektin, jonka tavoitteena on moninkertaistaa puusiltojen markkinat Suomessa.

Puusilloista on tavoitteena kehittää myös varteenotettava korkean jalostusarvon vientituote, joka tukee maamme kasvavaa biotaloutta. Puusiltarakentamisen edistämisen toimenpiteitä suuntaava taustaselvitys valmistui syyskuun alussa. Taustaselvitys esitellään Helsingin Wanhassa Satamassa 27.11.2014 järjestettävän valtakunnallisen Puupäivän TEM / MSO-osaseminaarissa (www.puupaiva.com/ohjelma). Tämän jälkeen selvitys on ladattavissa MSO:n verkkosivuilta.

Taustaselvityksessä puusiltarakentamisen eduiksi on listattu muun muassa ekologisuus, kotimainen raaka-aine, keveys, nopeus, talvirakentamisystävällisyys sekä helppo valmistus- ja liitostekniikka. Haasteiksi on listattu puusiltojen pitkäaikaiskestävyys, yleiset negatiiviset ennakkoasenteet sekä tietämättömyys puusiltojen teknisistä ratkaisuista. Puusiltarakentamisen keskeisiä edistämisen jatkotoimenpiteitä ovat puusiltarakentamisen yleisen infomateriaalin, teknisen ohjeistuksen ja tyyppisiltaesitteiden tekeminen sekä tarkemmat lisäselvitykset puusiltojen hinta-, elinkaari- ja ympäristökilpailukyvystä.

Siltojen merkittävimmät tilaajatahot Suomessa ovat Liikennevirasto, Metsähallitus, kaupungit ja kunnat sekä yksityisteiden tiekunnat. Siltahankkeiden toteuttamisessa sekä hoidossa ja ylläpidossa paikalliset ELY-keskukset ovat avainasemassa. Puusiltarakentamisen osaamistaso Suomessa on kapea, joten puusiltojen suunnitteluinsinöörikoulutusta tulee lisätä ja päivittää alan oppilaitoksissa. Puusiltarakentamiseen liittyvään tutkimukseen ja markkinointiin on myös panostettava.

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Markku Karjalainen
TEM / MSO / Puurakentamisohjelma
puh. 040-5832 127
email: markku.karjalainen@tem.fi

15.10.2014, työ- ja elinkeinoministeriö


Aihetunnisteet: julkaisu, puurakentaminen