Rahoitushaku 27.3.-15.5.2018: digitalisaation hyödyntäminen sinisen biotalouden ratkaisuissa

Uutinen - Julkaistu 29.3.2018

Sinisen biotalouden hankkeiden toinen hakumenettely
Hakuaika 27.3.-15.5.2018


Sinisen biotalouden kärkihankerahoitus ja avustukset hankkeille

Pääministeri Sipilän strategisen hallitusohjelman toimenpidesuunnitelmassa on varattu 5 miljoonaa euroa rahoitusta sinisen biotalouden kärkihankkeen edistämiseen. Sinisen biotalouden ensimmäinen hakumenettely järjestettiin 22.5–14.7.2017.

Maa- ja metsätalousministeriö avaa toisen määräaikaisen hakumenettelyn sinisen biotalouden kansallisen kehittämissuunnitelman toteuttamiseksi. Hakumenettelyn toteuttamiseen on varattu rahoitusta enintään 1 000 000 euroa. Haun teemana on digitalisaation hyödyntäminen sinisen biotalouden ratkaisuissa.

Päätös määräaikaisesta hakumenettelystä (pdf)

Avustettavat hankkeet

Haun tavoitteena on edistää digitalisaation eli automaation, datan laajemman ja älykkäämmän sekä alustatalouden kaltaisten uusien teknologioiden hyödyntämistä erityisesti vesiturvallisuuden parantamisessa sekä vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvassa liiketoiminnassa. Haun tarkoituksena on löytää ratkaisuja, jotka uudistavat nykyisiä toimintatapoja ja luovat siniseen biotalouteen perustuvaa kasvua teknologisen kehityksen tarjoamien mahdollisuuksien avulla.

Sinisen biotalouden hankkeiden hakumenettelyn ohje (pdf)

Avustuksen hakeminen

Hakuaika päättyy 15.5.2018. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä kirjallisesti klo 16.15 mennessä Etelä-Savon ELY-keskukseen. Hakemukseen tulee liittää tarkempi hankesuunnitelma, jonka pituus on enintään 15 sivua.

Hakemukset lähetetään Etelä-Savon ELY-keskukselle sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi tai postitse osoitteella Etelä-Savon ELY-keskus, kirjaamo, PL 164, 50101 Mikkeli.

Ruotsinkielinen hakuohje ja avustushakemus vahvistetaan mahdollisimman pian erillisellä päätöksellä.

 

ELY-keskuksen tiedote 28.3.2018