Rahoitushaku avattu Pohjoismainen ruoka -hankkeille

Uutinen - Julkaistu 15.3.2017

Pohjoismaiden ministerineuvosto tarjoaa rahoitusta yhteispohjoismaisille hankkeille, joiden aiheena on pohjoismainen ruoka. Hakuaika päättyy 19.4.2017.

 

Rahoitettavan hankkeen tulee sopia jompaan kumpaan seuraavista teemoista:

A) Pohjoismaisen ruokakulttuurin ja arvojen brändäys/profilointi

Pohjoismainen ruoka, ruokakulttuuri ja -arvot ovat kansainvälisesti arvostettuja. Usein meidät nähdäänkin yhtenä markkina-alueena. Pohjoismaisen ruokakulttuurin brändiä on tarpeen vahvistaa edelleen ja siten houkutella lisää kävijöitä alueellemme.

Rahoitushaun tarkoituksena on luoda näkyvyyttä ja tuottaa lisäarvoa pohjoismaiselle ruoalle, juomalle ja ruokakulttuurille. Esiin nostettavia asioita ovat esimerkiksi puhtaus, tuoreus, yksinkertaisuus, etiikka, kestävyys ja terveys sekä innovaatiot ja perinteisten pohjoismaisten ​​elintarvikkeiden uudet käyttöalueet. Rahoitettavien hankkeiden tulee vahvistaa sekä pohjoismaisten kontaktien syntymistä että pohjoismaista ruokabrändiä edistävää yhteistyötä.

B) Lapset, nuoret ja ruoka

Rahoitushaun kautta halutaan selvittää pohjoismaisten lasten ja nuorten ruokaan, aterioihin ja kulutustottumuksiin liittyviä tietoja ja taitoja sekä tuoda iloa ruokailuun ja ruoan valmistamiseen. Lisäksi tavoitteena on saada lapset ja nuoret kiinnostumaan pohjoismaisesta ruoasta opetuksen ja osallistamisen keinoin.

Hankkeessa voidaan käsitellään mm. seuraavia keskeisiä asioita: ruoan alkuperä, terveelliset ruokailutottumukset, ruoka ja ympäristö sekä sesonginmukainen ruokailu. Tärkeä osa-alue on koulutustoimijoiden yhteistyön vahvistaminen verkoston avulla. Hankkeessa luodaan myös lapsiin/nuoriin ja ruokaan liittyviä uusia liiketoimintakonsepteja. Lisäksi työlla voidaan vahvistaa pohjoismaista hyvinvointi-imagoa myös Pohjoismaiden ulkopuolella.

Hankehaku perustuu Pohjoismaiden ministerineuvoston manifestiin Nordic New Food, 2004.

  • Kumpaankin teemaan on varattu 600 000 DKK (noin 60 000 euroa).
  • Hankkeen työkieli voi olla englanti tai ruotsi.
  • Hankkeessa tulee olla mukana vähintään 3 eri pohjoismaata.
  • Hankkeen tulee vahvistaa pohjoismaisten toimijoiden kontakteja ja yhteistyötä.
  • Hankkeiden tulee alkaa 2017, ja niiden toivotaan päättyvän ennen 31.7.2018 ja viimeistään 31.12.2018.
  • Hakuaika päättyy 19.4.2017.

Tarkemmat esittelyt ja hakemuslomakkeet löytyvät ruotsiksi ja englanniksi:

Branding/profiling of Nordic food culture and values

Children, young people, and food

Lisätietoja: Manifestet för Ny nordisk mat 

Mads Frederik Fischer-Møller
Senior Adviser/Food
Puhelin +45 29 69 29 43, sähköposti madmol@norden.org

Nordic Council of Ministers
www.norden.org

 


Aihetunnisteet: rahoitus