Rahoitushaku: Maaseudun innovaatiorahoitus, EIP – avoinna 29.10.2021 saakka

Uutinen - Julkaistu 24.9.2021

Maaseutu.fi, maa- ja metsätalousministeriö ja Hämeen ELY-keskus

Onko sinulla alkutuotantoon liittyvä ongelma, jonka ratkaiseminen synnyttäisi innovaation, josta olisi hyötyä laajemmalle joukolle? Ratkaisu tuottaisi lisää tuottavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä alan yrityksille? Ongelman ratkaisu uudistaisi maa- ja metsätaloutta tai edistäisi biotaloutta? Jos vastasit kyllä, tutustu maaseudun innovaatiorahoitukseen.

Rahoitus tulee EU:n elpymisvaroista, joten hankkeen pitää myös edistää joko digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa, siirtymistä vihreään talouteen tai parantaa alkutuotannon resilienssiä, eli sopeutumis- ja stressinsietokykyä muuttuvissa olosuhteissa.

Hankkeessa voi tehdä myös kansainvälistä yhteistyötä.

Haku avoinna: 7.9.‒29.10.2021

Haku on tarkoitettu:

Hankkeessa perustetaan maaseudun innovaatioryhmä, jossa ovat mukana sekä alkutuotantoyritykset että hankkeessa ratkaistavaan ongelmaan tai kehitettävään innovaatioon tarvittavat asiantuntijat:

  1. maatalouden, metsätalousalan, maataloustuotteiden jalostuksen tai ja näihin liittyvät biotalousalan yritykset
  2. ratkaistavan ongelman tai kehitettävän innovaation kannalta oleelliset asiantuntijaorganisaatiot, esim. tutkimus, neuvonta, yritykset, yhdistykset

Yksi EIP-ryhmässä mukana olevista kumppaneista toimii hankkeen vastuullisena toteuttajana, jolle tuki myönnetään. Vastuullisen toteuttajan olisi hyvä olla julkisoikeudellinen yhteisö, esim. kehittäjäorganisaatio. Hankkeessa tuensaajia voivat olla julkisoikeudelliset tai yksityisoikeudelliset yhteisöt, esimerkiksi pk-yritykset, tutkimusyksiköt tai kehittämisorganisaatiot, säätiöt, oppilaitokset, kunnat tai yhdistykset. Ryhmässä mukana voi olla myös yrittäjiä ja/tai yksittäisiä henkilöitä.

Määräraha: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitetaan noin 20 uutta maaseudun innovaatioryhmää EU:n elpymisvälineen lisävaroista vuosina 2021-2022. Rahoitusta on käytettävissä yhteensä 6 miljoonaa euroa.

Hakuinfo: 7.10.2021 klo 9-11. Syventävä webinaari, jossa perehdytään tarkemmin EIP-toiminnan yksityiskohtiin ja vastataan hakijoilta tulleisiin kysymyksiin.

Lisätietoa rahoitushausta: Maaseutu.fi


Aihetunnisteet: rahoitusuutiset