Rahoitushausta tukea ilmastokestävän maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kehittämiseen – hakijoiksi toivotaan hankkeita laajalla kirjolla

Uutinen - Julkaistu 25.1.2021

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on avannut rahoitushaun käytännönläheisille, tutkimustietoon perustuville kehittämishankkeille, jotka edistävät siirtymää kohti ilmastokestävää maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä. Rahoitettavilla hankkeilla vauhditetaan maankäyttösektorin päästöjen vähentämistä, hiilinielujen ja -varastojen ylläpitämistä ja vahvistamista sekä varautumista ja sopeutumista ilmastonmuutokseen. Haku on avoinna 28.2.2021 asti.

Kehittämishankehaku on osa hallitusohjelman mukaista keväällä 2020 käynnistettyä maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta. Hankekokonaisuus jatkuu koko hallituskauden ajan, ja vastaavia kehittämishankehakuja tullaan avaamaan hallituskauden aikana useampia.

– Meillä on tässä ainutlaatuinen tekemisen paikka, mahdollisuus jalkauttaa tutkimustietoa ja kokemusta, yleistää parhaat käytännöt ja oppia uutta. Samalla vahvistamme maa- ja metsätalouden asemaa ja osaamista tulevaisuutta silmällä pitäen. Kannustankin siksi niin viljelijöitä, kuntia, yrityksiä, alan kehittäjiä kuin metsänomistajiakin yhdistämään tässä voimansa yhteisiin hankkeisiin ja osallistumaan aktiivisesti rahoitushakuun, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Yksittäiselle hankkeelle myönnettävä rahoitus voi olla suuruudeltaan 50 000 – 400 000 euroa, perustelluista syistä suurempikin. Kestoltaan hankkeet voivat 1–3 vuotta, ja ne tulee toteuttaa aikavälillä 1.4.2021 – 31.12.2023. Rahoituspäätökset pyritään tekemään maalis–huhtikuun vaihteessa niin, että hankkeet voivat alkaa huhtikuun 2021 aikana.

Rahoitusta voidaan myöntää myös taloudelliseen toimintaan

Rahoitusta voi hakea sekä yleishyödylliseen että taloudelliseen toimintaan seuraavissa, hakuilmoituksessa tarkemmin kuvatuissa kokonaisuuksissa:

 • ilmastokestävän metsätalouden edistäminen
 • ilmastokestävän maatalouden edistäminen
 • maankäytön muutokset ja kosteikot
 • maa- ja metsätalouden sopeutuminen ilmastonmuutokseen
 • maankäyttösektorin tieto-ohjelman toteuttaminen

– Nyt avatussa ensimmäisessä haussa etsimme ratkaisuja muun muassa viljelyn monipuolistamiseen ja metsien hiilinielujen vahvistamiseen sekä turvemaiden ja käytöstä poistuvien turvetuotantoalueiden käytön kehittämiseen, kertoo projektiryhmän pääsihteeri, johtava asiantuntija Reetta Sorsa maa- ja metsätalousministeriöstä.

– Etsimme ratkaisuja myös maankäyttösektorin tieto-ohjelman yhteistyöryhmässä määriteltyihin tietotarpeisiin. Tieto-ohjelmaan liittyvillä hankkeilla haluamme tarkentaa erityisesti maaperää koskevia tietoja myös tulevia tarpeita ajatellen sekä etsiä ja kehittää välineitä sen tärkeän työn todentamiseksi, jota tiloilla ja metsissä tehdään ilmaston hyväksi.

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää perjantaina 29.1.2021 klo 9-11 Hiilestä kiinni -kehittämishankkeita koskevan webinaarin, jossa on mahdollisuus kuulla ja kysyä lisää hankehaun teemoista ja hakuprosessista sekä luoda uusia yhteyksiä alan osaajiin. Tilaisuuden tavoitteena on tukea hankehakuun osallistumista ja maankäyttösektorin toimijoiden verkostoitumista. Webinaarin ohjelma ja linkki ilmoittautumislomakkeelle löytyvät täältä. Ilmoittautumiset webinaariin viimeistään keskiviikkona 27.1.2021.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä:

 • Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuus: johtava asiantuntija Reetta Sorsa, p. 029 516 2118
 • Kehittämishaun teemoihin liittyvät yleiset kysymykset: erityisasiantuntija Jaakko Nippala,
  p. 029 516 2119 ja erityisasiantuntija Anna Salminen, p. 029 516 2002
 • Yllä mainittujen henkilöiden sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@mmm.fi
 • HUOM. Kehittämishakehakuun liittyvät hakijoiden kysymykset osoitteella: ilmastoratkaisut@mmm.fi

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 25.1.2021


Aihetunnisteet: ilmasto, maatalous, metsä