Raportti: Bio- ja kiertotalouden pilotointiympäristöt Suomessa

Uutinen - Julkaistu 26.2.2016

Työ- ja elinkeinoministeriö on teettänyt selvityksen Suomessa toimivista bio- ja kiertotalouden prosessien ja tuotteiden pilotointiin sopivista koelaitteista. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tekemän tutkimuksen pohjalta on julkaistu raportti, joka on avuksi yrityksille, tutkimustoimijoille ja rahoittajille uusien tuotteiden ja teknologioiden kehitystyössä sekä kaupallistamisessa.

Useimmilla yrityksillä ei ole resursseja rakentaa koeympäristöjä pilotointiin, eikä ylläpitää niiden vaatimaa ammattitaitoista henkilökuntaa. Suomesta löytyy paljon pieniä laitteistoja, mutta suurempia laiteympäristöjä on harvoilla toimijoilla.

Avainasemaan nousevat julkiset toimijat, kuten tutkimuslaitokset, yliopistot ja ammattikorkeakoulut ja niiden tarjoamat palvelut yrityksille. Viime vuosina yliopistot ovat vähentäneet panostustaan pilottiympäristöihin. Vastaavasti ammattikorkeakoulut ja VTT ovat lisänneet investointeja ja panostusta uusien ympäristöjen rakentamiseen.

Suomessa on monipuolinen laitekanta uusien biopohjaisten materiaalisovellusten kehittämiseen ja termokemiallisten teknologioiden prosessikehitykseen. Puupohjaisen biomassan prosessointiin ja sellun valmistuksen löytyvät monipuoliset laitteistot ja näitä tukeva kemian prosessitekniikan infrastruktuuri. Lisäksi Suomessa on hyvin mädätykseen perustuvan biokaasun ja ravinnepitoisen mädätteen yhteistuotannon koelaitteistoja. Teolliseen biotekniikkaan ja elintarviketeknologiaan löytyy melko paljon pieniä laitteita, mutta suuren mittaluokan monipuolista biotekniikan pilottia maassamme ei ole.

Koordinoitua ja riittävää julkista panostusta tarvitaan jatkossakin infrastruktuurin kehittämiseen. Näin pystytään palvelemaan entistä paremmin bio- ja kiertotalouden uudistuvia arvo- ja jalostusketjuja sekä erikokoisten yritysten tarpeita.

Raportissa on esitelty tutkimuslaitosten pilotointiympäristöjen lisäksi alalla toimivien yritysten omaan käyttöön tarkoitettuja pilotteja sekä ulkopuolisille ostopalveluja tarjoavia yrityksiä.

Raportti: Suomalaiset bio- ja kiertotalouden prosessitekniikan pilotointiympäristöt (VTT-R-00596-16)

Lisätiedot:
hankejohtaja Jussi Manninen, TEM, puh. 040 535 5947
johtava tutkija Mika Härkönen, VTT, puh. 020 722 2942, mika.harkonen@vtt.fi

 

TEM Tiedotteet: Innovaatiot

Julkaistu 26.2.2016