Raportti: Talouden kasvu edellyttää lisää investointeja ja ratkaisuja osaamisvajeeseen

Uutinen - Julkaistu 24.2.2020

 

Suomen talouskasvun odotetaan asettuvan vuosina 2020–2021 noin yhteen prosenttiin, jos maailmantaloudessa ja suhdanteissa ei tapahdu mitään poikkeuksellista. Kasvumahdollisuuksia on kuitenkin monella alalla, kuten bio- ja kiertotaloudessa ja kaivosteollisuudessa.

Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön elinkeinopoliittisesta tilannekuvasta, joka julkaistiin 24.2.2020. Raportin mukaan talouskasvu saattaa edelleen hiipua vuosien 2020–2021 jälkeen, jos tuottavuuden nostamiseksi ei löydetä vaikuttavia keinoja eikä maailmankauppa elvy.

Lähiaikojen kehitysnäkymät epävarmat, mutta monella alalla kasvumahdollisuuksia

Yritysten tunnelma on odottava, sillä tulevaa on vaikea nähdä. Epävarmuus heijastuu siten, että investointien kasvu on tänä vuonna pysähtymässä. Myös tutkimus- ja kehitysmenojen vuosien 2017–2018 kasvupyrähdys on laantumassa, mutta näkymät vuosille 2020–2021 varovaisen myönteisiä. Kasvua rajoittaa lisäksi osaaja- ja osaamispula esimerkiksi ICT:ssä ja ohjelmistoalalla.

– Suomessa on kuitenkin monella toimialalla ja erikoistumisalueella merkittävää kasvupotentiaalia. Esimerkiksi bio- ja kiertotaloudessa, kaivosalalla, elintarvikealalla, diagnostiikassa ja fotoniikassa on monia Suomen kannalta kiinnostavia avauksia. Yritysten investointien matala taso ja osaavan työvoiman riittävyys herättävät kuitenkin huolta, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Raportin mukaan esimerkiksi kaivosalan ja malminetsinnän kasvu jatkuu. Yhteiskehittämishank­keita on valmisteltu muun muassa akkuklusterin, kaivosten ympäristövaikutusten, GTK:n koerikastustehtaan kehittämistyössä sekä geoenergian ja turvealueiden tutkimuk­sen alueilla. GTK:n, Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteinen kiertotalouskeskittymä on juuri perus­tettu Otaniemeen.

Tilannekuva koostuu TEM:n hallinnonalan näkemyksistä

Tilannekuva perustuu kyselyyn kahdeksalle työ- ja elinkeinoministeriön ohjaamalle organisaatiolle. Tilannekuvassa käsitellään muun muassa t&k-toimintaan, pääomasijoitusmarkkinoihin, viennin rahoitukseen, geoalaan ja markkinoiden toimivuuteen liittyviä ajankohtaisasioita. Raportti auttaa tarkentamaan kokonaiskuvaa talouden suunnasta sekä tukee ministeriön politiikkavalmistelua ja omistajaohjausta.

Tilannekuva julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Kussakin raportissa käsitellään myös vaihtuvia, temaattisia ajankohtaisaiheita. Tällä kertaa raportti sisältää katsaukset talousnäkymistä sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan tilasta Suomessa.

Lisätiedot:

pääsuunnittelija Kai Husso, TEM, p. 029 506 3683
neuvotteleva virkamies Johanna Alatalo, TEM, p. 029 504 8084

Elinkeinopoliittinen tilannekuva, talvi 2020: TEM:n hallinnonalan näkemyksiä

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 24.2.2020