Ravinteiden kierrätyksellä on vahva yhteys Itämeren tilaan – kierrätysravinteiden kysynnän kasvu vauhdittaa alan kehitystä

Uutinen - Julkaistu 25.8.2022

Ravinteet pitäisi kierrättää ja käyttää nykyistä tehokkaammin. Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman ansiosta on rahalliset mahdollisuudet ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi. Ravinteiden kierrätys on vahvasti yhteydessä Itämeren tilaan, mutta myös yhtä lailla huoltovarmuuteen ja ilmastoon.

Teollisuudesta, ruuantuotannosta, asumisesta ja metsätaloudesta syntyvät ravinnepäästöt ovat suurimpia Itämeren rehevöitymisen syitä. Ravinteet pitäisi kierrättää ja käyttää nykyistä tehokkaammin. Myös päästöjä ja hävikkiä tulisi vähentää.

Maa- ja metsätalousministeriön Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma eli RKKO vastaa ravinteiden kierrätystä koskevaan tarpeeseen tukemalla siihen liittyviä innovaatioita, kokeilu- ja kehittämistoimintaa sekä ravinnekierrätykseen ja hiilensidontaan liittyviä investointeja.

– Kokeiluohjelman ansiosta meillä on rahalliset mahdollisuudet ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi. Ravinteiden kierrätys on vahvasti yhteydessä Itämeren tilaan, mutta myös yhtä lailla huoltovarmuuteen ja ilmastoon, sanoo maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntija Sanna Tikander.

Kysyntä kierrätysravinteille on kasvanut maailmanpoliittisen tilanteen takia.
– Näen, että lähestymme parhaillaan käännekohtaa ravinteiden kierrätyksen suhteen. Tulevaisuudessa luultavasti ihmettelemme, miksi suurinta osaa ravinteista ei ole kierrätetty jo aiemmin.

Itämeren pelastaminen vaatii kaikkien alueella vaikuttavien panostusta. Perinteisten maa- ja metsätaloustoimijoiden ja vesiensuojelijoiden lisäksi eri kokoisia yrityksiä uusilta toimialoilta tarvitaan kehittämään menetelmiä ja laitteita, joilla ravinteet voidaan paremmin ottaa talteen ja kierrättää.

– Syyttely vesien rehevöitymisestä ei auta, sillä vain yhdessä voimme etsiä ratkaisuja kaikkien toimijoiden kesken.

Ravinteiden kierrätyksen eteen voidaan tehdä vielä enemmän

Itämeri on matala sisämeri, joten se on herkkä ravinnekuormitukselle.

– Ravinteiden kierrätykseen panostetaan jo paljon mutta pystymme tekemään vielä enemmän, sanoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) johtava asiantuntija Sari Luostarinen.

Luke tuottaa tarpeellista tietoa maa- ja metsätalousministeriölle ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman tueksi. Luken rooli on esimerkiksi selvittää, miten ravinnepitoisia biomassoja voidaan prosessoida ja millaisilla toimenpiteillä niitä saadaan käytettyä uudelleen.
Lisäksi Luke on mukana osassa ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman hankkeita tukevana tahona.

– Ravinteita sisältävien komponenttien, kuten lannan jalostusastetta nostamalla saisimme ravinteet hyödynnettyä tehokkaammin. Myös haitta-aineisiin liittyviä riskejä voisi vielä pienentää ja typpeä kerätä jätevesistä paljon enemmän talteen, Luostarinen sanoo.

– Ravinteita kierrättämällä ja lannoittamista täsmentämällä saadaan peltojen fosforilukuja laskettua ja siten sekä eroosion mukana tapahtuvaa, että suoraa ravinnevalumaa vesistöihin vähennettyä.
Itämeren tila parantuu hitaasti, joten siksi pitkäjänteisyys toimenpiteissä on tärkeää.

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeiden sekä tuotannollisen toiminnan aloittamiseen liittyvien investointien haku on auki. Tämän vuoden hakujaksot päättyvät 31.8.2022 ja 31.10.2022. Lisätietoa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla.

Lue lisää:
•    Ravinteet kiertoon kokeiluohjelman vauhdittamina (MMM-blogi 8.8.2022)

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen 25.8.2022


Aihetunnisteet: ravinnekierrätys