Ravinteiden kierrätys käytäntöön!

Uutinen - Julkaistu 23.6.2016

ravinteetkiertoon

Rahoitusta tarjolla uusiin ratkaisuihin

Hallituksen kiertotalouden kärkihankkeeseen kuuluva Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma tuo yhteensä yli 12 miljoona euroa uusien ratkaisujen kehittämiseen ja kokeiluun. Kokeiluohjelmasta rahoitetaan ravinteiden kierrätykseen liittyviä innovaatioita, tuotekehitystä ja kokeiluhankkeita. Kokeiluohjelman valtakunnallinen rahoitushaku aukesi 16.6.2016.

Miksi ravinteiden kierrätystä?

Suomessa muodostuu vuosittain kymmeniä miljoonia tonneja ravinnerikasta biomassaa: muun muassa lantaa, puhdistamolietettä, biojätettä sekä teollisuuden sivuvirtoja ja muita jätteitä. Tällä hetkellä vain osa biomassojen sisältämistä arvokkaista ravinteista päätyy hyötykäyttöön.

Ravinteiden kierrätys toisi kuitenkin monenlaisia hyötyjä. Esimerkiksi kierrätyslannoitteiden käytön avulla vähennetään neitseellisten raaka-aineiden kuten fosforin tarvetta, turvataan ruoantuotannon edellytyksiä ja luodaan uutta liiketoimintaa. Samalla pienennetään ravinnekuormitusta vesistöihin.

Nyt käynnistyneen kokeiluohjelman avulla ravinteiden kierrätykseen luodaan uusia ratkaisuja sekä kierrätyslannoitteita että logistiikkaa kehittämällä. 12,4 miljoonan euron rahoitus on jaettu kolmelle vuodelle niin, että tälle vuodelle rahoitusta on käytettävissä 3,4 miljoonaa euroa. Rahoitus on valtakunnallista, mutta sen hallinnoinnista vastaa keskitetysti Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Keskiössä pk-yritysten innovatiiviset ratkaisut

Kokeiluohjelmarahoitus tuo täydennystä jo olemassa oleviin rahoitusinstrumentteihin. Tarkoituksena on taata, että tukia on saatavana koko ravinne- ja energiatuotantoketjun kaikkiin vaiheisiin. Hakua ei ole kokeiluohjelmassa rajattu pelkästään maatalouden tai maaseudun toimijoihin.

”Maatalouden aiheuttama ravinnekuormitus on jo vähentynyt viime vuosina, ja paljon hyviä hankkeita on meneillään. Kokeiluohjelmarahoituksella pyrimme tukemaan laajamittaisempaa ravinteiden kiertoa, esimerkiksi biomassojen käsittelyn ja logistiikan kehittämistä sekä kierrätyslannoitteiden laajaa käyttöönottoa”, rahoituksesta vastaavan maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström kertoo.

Kokeiluohjelmalla halutaan tukea erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja sellaista toimintaa, joka edistää ravinteiden kierrätykseen liittyvien innovaatioiden syntymistä. Myös suurilla yrityksillä sekä yksityis- ja julkisoikeudellisilla yhteisöillä on tietyin edellytyksin mahdollisuus saada tukea kokeiluohjelmasta.

”Tarvitsemme uutta ajattelua, jossa ennakkoluulottomasti luodaan uusia yhteistyökuvioita ja uudenlaisia toimintamalleja. Toisen jäte on toisen raaka-aine”, Tapio-Biström muistuttaa.

Liiketoimintapotentiaali ja toteutettavuus kriteereinä

”Innovatiivisuuden lisäksi hakemusten arvioinnissa painotetaan kustannustehokkuutta, laatua ja toteutettavuutta, aiemman tutkimus- ja kehitystyön huomioimista sekä liiketoimintapotentiaalia”, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kehittämisasiantuntija Päivi Mäntymäki luettelee.

Hankkeiden hallinnointi ja raportointi pyritään pitämään kevyenä. ”Odotamme saavamme runsaasti hakemuksia. Mikäli sinulla on hyvä hankeidea, lähetä hakemus tai ole rohkeasti yhteydessä!”, Päivi Mäntymäki kehottaa.

Lisätietoa:

Kehittämisasiantuntija Päivi Mäntymäki, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 027 631, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio Biström, MMM, puh. 0295 162 400, etunimi.sukunimi@mmm.fi

23.6.2016