REPowerEU-tiedonanto tähtää Venäjän fossiilisista vapaaseen Eurooppaan

Uutinen - Julkaistu 18.5.2022

Euroopan komissio esitteli 18.5.2022 RePowerEU tiedonannon ja useita lainsäädäntöaloitteita. Paketin tavoitteena on katkaista mahdollisimman pian riippuvuus fossiilisten polttoaineiden tuonnista Venäjältä sekä vauhdittaa vihreää siirtymää. Tavoitteena on tehdä EU:sta täysin riippumaton Venäjän fossiilisista polttoaineista.*

Suunnitelma määrittelee, kuinka EU:n taloudet ja energiankäyttö mukautetaan elämään ilman venäläistä öljyä ja kaasua. Se muodostaa energiansäästöön, puhtaaseen energiaan, energiatuonnin monipuolistamiseen sekä investointien kiihdyttämiseen liittyvän kokonaisuuden.

”Komission esittelemä REPowerEU-tiedonanto antaa lisäeväitä luopumiseen venäläisestä energiasta. Muutos tulee olemaan haastava, mutta välttämätön. Täytyy muistaa, että se kiihdyttää energiasiirtymää päästöttömiin energialähteisiin”, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä ensiarviossaan.

Komissio ehdottaa myös energiatehokkuustavoitteiden kiristämistä Fit for 55-valmiuspaketissa ehdotetusta jo ennestään tiukoista tavoitteista. Lisäksi jäsenvaltioiden tulisi harkita energiatehokkuusdirektiivissä ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä ehdotettujen toimien nopeuttamista ja uusien toimien toteuttamista.

”Energian loppukulutuksen vähentämistavoitteen sovittaminen yhteen hiilineutraalisuustavoitteemme kanssa on lähitulevaisuudessa haasteellista. Kunnianhimoinen hiilineutraali Suomi 2035 -tavoite edellyttää yhteiskunnan lisäsähköistymistä, jolloin energiantarpeen odotetaan kasvavan. Uusi tuotanto on meillä joka tapauksessa puhdasta ja päästötöntä energiaa”, ministeri Lintilä muistuttaa.

Komissio ehdottaa uusiutuvan energian tavoitteen kiristämistä viime kesänä Fit for 55-paketissa ehdotetusta 40** prosentista 45 prosenttiin vuonna 2030. Suunnitelmaan sisältyy myös esityksiä uusiutuvan energian hankkeiden lupamenettelyiden nopeuttamiseksi sekä aurinkoenergiastrategia, jossa komissio kannustaa jäsenmaita kiihdyttämään aurinkoenergiainvestointeja.

”Uusiutuvan energian tavoitteen nosto on Suomen kannalta mahdollinen, kunhan jäsenmaille jätetään riittävästi kansallista liikkumavaraa valittavien energialähteiden ja keinojen osalta. On myös tärkeää, että kaikki EU-maat panostavat uusiutuviin, nythän Suomi on nopeimpien joukossa.”, ministeri Lintilä arvioi.

Komissio ehdottaa REPowerEU-toimien rahoitukseen uusia varoja, jotka saataisiin päästöoikeuksien myynnistä. Päästökauppadirektiiviä ja markkinavakausvarantoa muutettaisiin siten, että markkinavakausvarannon päästöoikeuksia huutokaupattaisiin, kunnes 20 miljardia euroa on saatu tuloutettua. Huutokauppatulot käytettäisiin EU:n elpymis- ja palautumistukiväline RRF:n rahoitukseen.

”Uudistusehdotusten keskellä on tärkeää pitää mielessä toimivien energia- ja päästökauppamarkkinoiden korvaamaton arvo. Hintasääntely ja markkinoiden muut rajoitukset hidastavat investointeja ja tulevat pidemmällä aikavälillä kalliiksi kuluttajille. Maltti ja ennakoitavuus ovat valttia, kun puhutaan markkinoiden kehittämisestä”, Lintilä muistuttaa.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Markku Rajala, p. 029 504 7122
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, puh. 050 431 6518

* muokattu 23.5.2022 – poistettu tarkka tavoitevuosiluku (2027), jota julkaistussa esityksessä ei ole.

** muokattu 23.5.2022 – prosenttiluku 38 korjattu luvuksi 40

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 18.5.2022


Aihetunnisteet: energia