Ruokajärjestelmän kansainvälistämisen toimenpideohjelma käynnistetään

Uutinen - Julkaistu 13.6.2022

Ruoka-alan keskustelufoorumi Yhteinen ruokapöytä päätti käynnistää ruokajärjestelmän kansainvälistämisen toimenpideohjelman kokouksessaan 7.6. Ohjelman tavoitteena on saattaa Anne Bernerin laatima selvitys ”Suomalaisen ruokajärjestelmän kansainvälistäminen” toimeenpanovalmiuteen. Yhteinen ruokapöytä nimesi Anne Bernerin myös tämän toimenpideohjelman tekijäksi.

Kansainvälistämisen toimenpiteet tähtäävät omalta osaltaan elintarvikeviennin kolminkertaistamiseen. Turvatakseen ruuantuotantonsa, Suomen on oltava aktiivisesti mukana monenkeskisessä kauppapoliittisessa yhteistyössä. Ruuantuotantoon tarvittavien tuontipanosten saatavuus edellyttää hyvin toimivia kansainvälisiä kauppasuhteita ja hankintaketjuja.

Kansainvälistämiskehitystä ja toimeenpano-ohjelman laadintaa pidetään tärkeänä kaikissa kolmessa ruokajärjestelmää ohjaavassa ministeriössä (UM, TEM, MMM). Yrityksillä on ratkaisevan keskeinen rooli ruokajärjestelmän kansainvälistymisessä. Toimenpideohjelmassa tuodaan eri kokoluokkia ja eri tuotealueita edustavia yrityksiä ja koko yrityskenttää yhteistyöhön.

–    Toimenpideohjelman tavoitteena on toimijoiden työnjaon ja vastuiden selventäminen, kansainvälisen yhteistyön kartoittaminen ja nopea käynnistäminen etenkin Ruotsin kanssa sekä yhteisten konkreettisten tavoitteiden asettaminen. Tärkeää on, että yritykset tekevät vientiin liittyvät investointipäätöksensä liiketoimintalähtöisesti. Riittävä panostus on välttämätöntä, jotta globaali kilpailukykymme säilyy. Haluamme panostaa myös tuotekehitykseen. Siksi tarvitsemme tiivistä yhteistyötä kotimaisten tutkimuslaitosten kanssa, sanoo Anne Berner.

Esimerkkejä toimenpidekokonaisuuksista ovat elintarvikeyritysten ja kaupan yhteistyö Ruotsin kanssa ja Food Service vientialusta, panimoiden ja tislaamoiden juomavienti, ravintoloiden, tutkijoiden, julkisten hankintojen ja foodservice yhtiöiden ruokakulttuuri ja vientikampus, jossa on testikeittiö, -laboratorio ja pakkauslinjasto.

–    Teemme tiivistä yhteistyötä Ruotsin kanssa jo nyt monessa asiassa. Yhteistyön tiivistämisen tärkeys, ajankohtaisuus ja sen tarjoamat mahdollisuudet ovat nousseet aivan uuteen valoon viime kuukausien aikana. Ruotsi on meille luonnollinen kumppani myös elintarvikeviennissä, sanoo maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Mukaan kansainvälistymistyöhön on ilmoittautunut jo yli kaksikymmentä kontaktoitua yritystä. Kaikilla halukkailla yrityksillä on mahdollisuus osallistua työhön ja yritykset voivat valita kokonaisuudet, joihin haluavat osallistua.

Suomen ruokajärjestelmän kansainvälistämiselle vahvistetaan numeeriset tavoitteet, joiden perustella työtä arvioidaan. Yhteinen ruokapöytä -keskustelufoorumi toimii ruokajärjestelmän kansainvälistymistyön ohjausryhmänä.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja: Reijo Karhinen, rt.karhinen(at)gmail.com

Haastattelupyynnöt: viestintäasiantuntija Taina Saahko, maa- ja metsätalousministeriö, p. 050 535 6646, taina.saahko(at)gov.fi

Verkkosivu: mmm.fi/yhteinen-ruokapoyta

Yhteinen ruokapöytä -keskustelufoorumin työ perustuu hallitusohjelman kirjaukseen. Yhteisen ruokapöydän työskentelyn tavoitteena on nostaa suomalaisen ruuan ja ruokakulttuurin arvostusta ja kirkastaa suomalaisen ruuan brändiä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin sekä edistää koko ketjun yhteistä etua. Tavoitteena on myös tunnistaa nykyisen ruokajärjestelmän kipukohdat ja linjata sen tasapainoisemmasta toiminnasta, jotta kaikilla sen osapuolilla on mahdollisuus pärjätä ja menestyä yhdessä. Keskustelufoorumi on asetettu hallituskaudeksi.

Maa- ja metsätalousministeriön uutinen 13.6.2022


Aihetunnisteet: ruoka