Ruokapoliittinen selonteko etenee eduskuntaan – kärkinä ruoan arvostus ja vienti

Uutinen - Julkaistu 9.2.2017

Hallitus on tänään hyväksynyt maa- ja metsätalousministeriön valmisteleman ruokapoliittisen selonteon, johon on kirjattu Suomen ruokapolitiikan painopisteet ja päämäärät vuoteen 2030 asti. Selonteon mukaan ruokapolitiikan tärkeimpänä tavoitteena on lisätä ruoan arvostusta kotimaassa ja vahvistaa Suomen maakuvaa korkealaatuisen ruoan ja ruokamatkailun kautta.

Ruokapolitiikan tehtävänä on luoda edellytyksiä kotimaisen alkutuotannon kilpailukyvylle ja monipuolisuudelle. Selonteossa on huomioitu myös elintarvikkeiden turvallisuus ja kotimaisen elintarviketuotannon merkitys huoltovarmuuden turvaamiselle sekä kotimaassa toimivalle elintarviketeollisuudelle. Nyt kirjatun ruokapolitiikan tavoitteena on auttaa edistämään yhteiskunnan hyvinvointia, vahvistaa alueellista ja paikallista elinvoimaa sekä kannustaa elintarvikealan yrityksiä uudistumaan ja kehittämään toimintaansa.

Uudessa selonteossa on käsitelty aikaisempaa kattavammin vesivarojen roolia ruokapolitiikassa. Uutta oli myös selonteon laaja valmistelu. Ruokapoliittista selontekoa tehtäessä kuultiin yli sataa asiantuntijaa. Ministeriö myös analysoi eri maiden ruokapoliittisia linjauksia.

– Ruoka2030-selonteko on valmisteltu aikaisempaan verrattuna erittäin laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja se on ollut arvokas tuki työlle. Halusimme pitää koko ruokajärjestelmän mukana alusta lähtien, jotta tavoitteet olisivat yhteisiä ja keinoihin olisi helppo sitoutua, kertoo kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä.

Selonteossa on myös hyödynnetty tammikuussa 2017 julkaistun Elintarvikeketjun kilpailukykytutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen perusteella kotimaisen elintarvikeketjun kasvuodotukset kannattaa suunnata elintarvikevientiin ja ruokamatkailuun.

– Ruokapoliittisessa selonteossa painottuvat ruoantuotannon vastuullisuus ja suomalaisen ruoan puhtaus, laatu ja arvostus. Tällä ruokapolitiikalla varmistamme hyvän pohjan myös viennin laajentamiselle. Näillä sävelillä Suomella on kaikki edellytykset nousta kokoaan suuremmaksi toimijaksi elintarvikeviennissä myös uusilla, vasta avautuvilla markkinoilla, uskoo maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Ruokapoliittinen selonteko jakautuu seitsemään kokonaisuuteen, joiden yhteydessä on listattu tärkeimpiä toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi. Selonteko etenee seuraavaksi eduskuntakäsittelyyn. Eduskuntakeskustelun pohjalta maa- ja metsätalousministeriö laatii toimeenpanosuunnitelman, jossa myös sidosryhmiä sitoutetaan mukaan selonteon toimeenpanoon. Ruokapoliittinen selonteko on osa Sipilän hallituksen Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase ja sininen biotalous nousuun -kärkihanketta.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, p. 040 029 1910, jaana.husu-kallio(at)mmm.fi
neuvotteleva virkamies Anna-Leena Miettinen, p. 029 516 2409, anna-leena.miettinen(at)mmm.fi
maatalous- ja ympäristöministerin erityisavustaja Risto Lahti, p. 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi

Linkit:
Ruokapoliittinen selonteko Ruoka2030
Tietoa selonteon valmistelusta

 

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 9.2.2017