Ruokapoliittinen selonteko lausuntokierrokselle

Uutinen - Julkaistu 9.9.2016

Hallituksen_karkihankeRuokapoliittinen selonteko lähetettiin 9.9. lausuntokierrokselle maa- ja metsätalousministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön seminaarissa. Samalla julkistettiin myös elintarvikeketjun kilpailukykytutkimuksen ensimmäiset tulokset.

Ruokapoliittinen selonteko on osa kansallista ruokapolitiikkaa. Se linjaa politiikan tavoitteet ja keskeiset toiminnan painopisteet pitkälle tulevaisuuteen. Ruokapoliittinen selonteko annetaan ennen kaikkea toimintaympäristön muutosten takia. Maailmanlaajuisesti on tärkeää varmistaa ruuan-, veden- ja energiantuotannon riittävyys luonnonvaroja säästäen sekä hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua siihen.

Valtioneuvoston kanslian rahoittamassa elintarvikeketjun kilpailukykytutkimuksessa analysoidaan suomalaisen elintarvikeketjun menestystekijöitä, kilpailukykyä ja kansainvälistä kilpailuasemaa. Tutkimuksesta saadaan tietoa erityisesti alan sääntelyn kohdentamiseen, viennin edistämiseen ja liiketoiminnan kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävän ennakoivan päätöksenteon ja toimenpidesuunnittelun avuksi. Ruokapoliittisessa selonteossa on otettu huomioon kilpailukykytutkimuksen ensimmäiset tulokset.

Ruokapoliittiseen selontekoon on kirjattu tavoitteiksi parantaa kotimaisiin resursseihin perustuvaa maataloustuotannon kannattavuutta, varmistaa maataloustuotannon jatkuvuus pitkäjänteisellä ja kestävyyteen rohkaisevalla politiikalla. Lisäksi halutaan varmistaa kotimaisten raaka-aineiden saatavuus elintarviketeollisuuden tarpeisiin ja kannustaa monipuolisen jakeluverkoston luomiseen.

Selonteossa esitetään mm. seuraavia toimia tavoitteiden saavuttamiseksi:

  • Alan koulutukseen ja tutkimukseen on investoitava, jotta tulevaisuudessakin tuotetaan uusia innovaatioita.
  • Järjestetään elintarvikealan innovaatiot kokoava SLUSH-henkinen tapahtuma, joka saattaa yhteen kasvuyrityksiä, sijoittajia ja mediaa.
  • Poistetaan hallinnollisia ja teknisiä kaupan esteitä vientimarkkinoilla.
  • Parannetaan ruokajärjestelmän kaikkien osien – myös teollisuuden ja kaupan – kilpailukykyä sekä kotimaan että ulkomaan markkinoilla.
  • Parannetaan vientikilpailukykyä opettamalla markkinalähtöisyyttä ja ajamalla kokonaisvaltaista asennemuutosta.
  • Vahvistetaan diplomaattiverkoston vienninedistämistoimenpiteitä.

Ruokapoliittinen selonteko on lausunnolla 9.9.–28.10.2016, ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle tämän vuoden loppuun mennessä. Selonteko on osa hallituksen Ruuan tuotanto ja sininen biotalous -kärkihanketta.
Lausunnolle lähtenyt ruokapoliittinen selonteko
Lisätietoa ruokapoliittisesta selonteosta
Lisätietoa seminaarista
Lisätietoa:
neuvotteleva virkamies Anna-Leena Miettinen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 409, etunimi.sukunimi@mmm.fi (ruokapoliittinen selonteko)
tutkimuspäällikkö Antti-Jussi Tahvanainen, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos p. 044 535 1797, etunimi.sukunimi@etla.fi (kilpailukykytutkimus)
erikoistutkija Csaba Jansik, Luonnonvarakeskus, p.0295 326 170, etunimi.sukunimi@luke.fi (kilpailukykytutkimus)

Tiedote maa- ja metsätalousministeriön sivuilla.